FANDOM


Zebranie służby to cotygodniowe zebranie Świadków Jehowy odbywające się w Sali Królestwa. Na zebraniu tym korzysta się przede wszystkim z Biblii oraz biuletynu Nasza Służba Królestwa. Członkowie zboru otrzymują wskazówki dotyczące pełnienia służby dla Boga Jehowy. Wstęp na to zebranie jest wolny, nie przeprowadza się zbiórek pieniędzy. Zebranie ma charakter otwarty.

Przebieg Edytuj

Zebranie służby następuje zazwyczaj zaraz po zebraniu Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej i ma następujący przebieg (program każdego zebrania służby w danym miesiącu znajduje się w aktualnej Naszej Służby Królestwa):

  • Pieśń (podana jest w Naszej Służbie Królestwa)
  • Punkt nr 1 – czas trwania: 5-30 minut
Realizacja punktu nr 1 odbywa się według wskazówek z Naszej Służby Królestwa; może to być przemówienie, omówienie wyznaczonego materiału z udziałem obecnych, wywiad z głosicielem lub scenka, przy czym w jednym punkcie mogą być wykorzystywane wszystkie wymienione formy przedstawienia tematu; w punkcie tym oprócz Naszej Służby Królestwa wykorzystuje się materiał z innych publikacji wydanych przez Świadków Jehowy.
  • Punkt nr 2 – czas trwania: 10-20 minut
Czasami program zebrania go nie przewiduje (zależy to od długości punktu nr 2); przebieg tak jak w punkcie nr 2.
  • Punkt nr 4 – czas trwania: 10-20 minut
Czasami program zebrania go nie przewiduje (zależy to od długości punktu nr 2 i nr 3); przebieg tak jak w punkcie nr 2.
  • Pieśń (podana w Naszej Służby Królestwa) i krótka modlitwa końcowa.

Cały program trwa aktualnie 30 minut (bez pieśni i modliwy). Materiał przewidziany na zebranie przedstawiają starsi zboru i słudzy pomocniczy. W pokazach i wywiadach biorą udział również inni członkowie zboru, a w dyskusji mogą brać udział wszyscy obecni.

Cele zebrania Edytuj

  • zachęcić do udziału w służbie kaznodziejskiej,
  • uczyć dokonywania odwiedzin u osób, które okazały zainteresowanie lub przyjęli literaturę Świadków Jehowy,
  • pobudzać do regularnego prowadzenia domowego studium biblijnego,
  • podsuwać pomysły jak głosić nieoficjalnie,
  • omawiać lokalne potrzeby zboru i sprawy organizacyjne.