FANDOM


Zborowe studium Biblii - cotygodniowe zebranie w religii Świadków Jehowy, odbywa się w Sali Królestwa w 113 823 zborach w 239 krajach.

Na takim zebraniu omawia się Biblię na podstawie określonego podręcznika wydanego przez Towarzystwo Strażnica. Z góry wyznaczony lektor odczytuje akapity z podręcznika, a prowadzący na ogół co tydzień inny wyznaczony starszy zboru, zadaje pytanie, na które obecni dobrowolnie udzielają odpowiedzi. W czasie dyskusji odczytuje się również wersety biblijne.

Zebranie ma charakter otwarty, trwa obecnie 30 minut, rozpoczyna się pieśnią (zamieszczoną w aktualnym biuletynie Nasza Służba Królestwa) i krótką modlitwą do Jehowy Boga. Po jego zakończeniu następuje teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej.

Historia zebrania Edytuj

Od roku 1881 rozpoczęto zgromadzać się w domach prywatnych, aby w małych grupach czytać i studiować Biblię. W roku 1895 rozważania te stały się znane jako Badanie Pisma Świętego w kółkach brzasku (nazwa od publikacji Brzask Tysiąclecia) znane były również jako zebrania czytania i rozmów. W późniejszym okresie nazwano je badaniem Pisma Świętego w kółkach berejskich. Nazwa nawiązywała do mieszkańców biblijnej Berei, którzy "dokładnie badali Pisma" (Dzieje Apostolskie 17:11). Następne nazwy zebrań to zebranie domowe, zebranie modlitwy, wysławiania i świadectwa, na które składały się modlitwy, śpiewanie pieśni oraz opowiadanie doświadczeń. Do grudnia 2008 roku zebranie nazywało się zborowym studium książki i odbywało się w małych grupach najczęściej w domach prywatnych Świadków Jehowy i trwało godzinę. Obecnie zborowe studium Biblii odbywa się już całym zborem w Sali Królestwa, wraz z Teokratyczną Szkołą Służby Kaznodziejskiej i zebraniem służby. Wyjątkiem, kiedy odbywa się w osobny wieczór w Sali Królestwa wraz przemówieniem nadzorcy obwodu, jest jego copółroczna wizyta w danym zborze.

Aktualnie analizowany podręcznik "Zbliż się do Jehowy".