FANDOM


Zbiórka do służby polowej – jedno ze spotkań u Świadków Jehowy, na którym przygotowuje się głosicieli i pionierów do głoszenia.

Na zbiórce omawia się konkretny werset biblijny, podaje się wskazówki, jak sobie radzić w pewnych typowych sytuacjach podczas służby kaznodziejskiej, albo rozważa inne rady z biuletynu Nasza Służba Królestwa. Następnie planuje się służbę grupową lub osobistą. Zbiórka kończy się krótką modlitwą do Boga Jehowy. Spotkania te trwają od 10 do 15 minut, a jeśli odbywają się po zebraniu zborowym - nawet jeszcze krócej. Przewodniczy im najczęściej jeden ze starszych zboru lub sług pomocniczych. Mogą odbywać się w Sali Królestwa lub w innych dogodnych miejscach. Tematami spotkań i organizowaniem lokalnych zborowych zbiórek do służby polowej zajmuje się jeden starszych zboru tzw. nadzorca służby, a grupowych nadzorca grupy służby.

Źródła: Nasza Służba Królestwa wrzesień 2001, s. 6, 7; sierpień 2009 s. 6, 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.