FANDOM


Zbór – lokalna wspólnota Świadków Jehowy. Mianem zboru w szerszym znaczeniu nazywa się również ogół współwyznawców ze wszystkich krajów świata – ogólnoświatowy zbór. Podstawowym znaczeniem słowa zbór jest jednak lokalne zgromadzenie głosicieli (jednostka podziału administracyjnego). W tym znaczeniu każdemu zborowi przewodniczy grono starszych (starsi zboru) wraz z koordynatorem tego grona. Nazwa zboru najczęściej powiązana jest z nazwą miejscowości, jej dzielnicą lub ulicą, na terenie których się zbór znajduje. W 2017 roku na świecie działało ogółem 120 053 zbory w 240 krajach, w Polsce - 1294. Zbory zazwyczaj liczą od ok. 50 do ok. 300 głosicieli - w zależności od warunków lokalnych. Korzystają one z Sal Królestwa (zbudowanych/odremontowanych obiektów) lub dzierżawionych pomieszczeń czy w ostateczności prywatnych mieszkań. Odbywają się w nich regularne zebrania religijne.

Zbór jest na ogół odpowiednikiem hebrajskiego słowa kahál, które wywodzi się od rdzenia oznaczającego zwoływać; zgromadzać; zbierać (Ks. Liczb 20:8; Ks. Powtórzonego Prawa 4:10). Odnosi się też do grupy ludzi zgromadzonej w celach religijnych (Pwt 9:10; 18:16; 1 Ks. Królewska 8:65; Ks. Psalmów 22:25; 107:32). Zbór jest też tłumaczeniem słowa greckiego ekklesía. Wywodzi się ono z dwóch wyrazów: ekz; od oraz kaléowołać; wzywać. Oznacza grupę osób wezwanych lub zwołanych w sposób oficjalny albo nieoficjalny.