FANDOM


Zbór – lokalna wspólnota wyznawców. Świadkowie Jehowy mianem zboru w szerszym znaczeniu nazywają też ogół Świadków Jehowy ze wszystkich krajów świata – ogólnoświatowy zbór, a w węższym znaczeniu: lokalne zgromadzenie wyznawców (jednostka podziału administracyjnego). W tym drugim znaczeniu każdemu zborowi przewodniczą starsi zboru (dokładniej: grono starszych). Nazwa zboru najczęściej powiązana jest z nazwą miejscowości, jej dzielnicą lub ulicą, na terenie których się zbór znajduje. W 2017 roku na świecie działało ogółem 120 053 zbory w 240 krajach, w Polsce - 1294. Zbory liczą do ok. 150 głosicieli i korzystają z Sal Królestwa (zbudowanych/wyremontowanych obiektów, dzierżawionych pomieszczeń lub prywatnych mieszkań), w których odbywają się regularne zebrania religijne.

Zbór jest naogół odpowiednikiem hebrajskiego słowa kahál, które wywodzi się od rdzenia oznaczającego zwoływać; zgromadzać; zbierać (Ks. Liczb 20:8; Ks. Powtórzonego Prawa 4:10). Odnosi się też do grupy ludzi zgromadzonej w celach religijnych (Pwt 9:10; 18:16; 1 Ks. Królewska 8:65; Ks. Psalmów 22:25; 107:32). Zbór jest też tłumaczeniem słowa greckiego ekklesía. Wywodzi się ono z dwóch wyrazów: ekz; od oraz kaléowołać; wzywać. Oznacza grupę osób wezwanych lub zwołanych w sposób oficjalny albo nieoficjalny.