FANDOM


Wnikliwe

Wnikliwe poznawanie Pism

Wnikliwe poznawanie Pism
(ang. Insight on the Scriptures) – dwutomowy leksykon biblijny (po 1276 stron) wydany w języku angielskim w 1989 roku, a w języku polskim w 2006 roku. Obecnie wydany w 14 językach oraz w wersji elektronicznej na dyskietkach i CD (Biblioteka Strażnicy). ISBN 83-86930-84-5

Leksykon ten zawiera po 1280 dwuszpaltowych stron w każdym tomie. Hasła są ułożone alfabetycznie. W języku polskim pierwszy tom zawiera hasła od Aaron do Mazzarot, a tom drugi hasła od Mądrość do Żywopłot. Wnikliwe poznawanie Pism to rozszerzona publikacja jednotomowego leksykonu opublikowanego w 1969 roku przez Towarzystwo Strażnica - Aid to Bible Understanding (Pomoc do zrozumienia Biblii) – pierwsze wydanie po angielsku.

Leksykon zawiera ponad 3000 haseł, dotyczących postaci biblijnych, 97 narodów i plemion, ponad tysiąc haseł poświęconych geografii, 95 roślinom i 111 zwierzętom, wymienionym w Piśmie Świętym. Ponadto zawiera 128 kolorowych stron pięćdziesięciu dodatków tematycznych, kilkaset map, planów, ilustracji i innych pomocy wizualnych.

Hasła podano wielkimi literami, główne śródtytuły pogrubiono, podano transkrypcję wyrazów występujących w oryginałach i objaśniono ich dosłowne znaczenie. Hasła zawierają również odsyłacze, wersety biblijne. Przy biblijnych miarach, wagach i środkach płatniczych podano ich współczesne wartości. Każdej księdze biblijnej poświęcono osobne omówienie. Osobne hasła zawierają języki, w których pierwotnie spisano Biblię. Przytoczono wyrazy, występujące w językach oryginału i podano ich dosłowne znaczenie. Omówiono odnośne fakty historyczne, znaleziska archeologiczne oraz inne odkrycia naukowe i oceniono ich wagę w świetle Biblii. Na końcu drugiego tomu umieszczono skorowidz tematyczny, wersetów i map oraz źródła.

Zobacz też Edytuj