FANDOM


The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) – angielskojęzyczny przekład biblijny Chrześcijańskich Pism Greckich z 1969 roku, wydany przez Watchtower Bible and Tract Society of New York,Inc & International Bible Students Association wydawnictwo Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, przetłumaczony przez New World Bible Translation Comittee i wydany w nakładzie 800 000 egzemplarzy. Wydanie pierwszej edycji nastąpiło na kongresie "Pokój na ziemi" w roku 1969.

Na każdej stronie lewa szpalta zawiera tekst grecki opracowany przez B. F. Westcotta i F. J. A. Horta The New Testament in the Original Greek z 1881 roku, pod którym umieszczono linia w linię dosłowne tłumaczenie na język angielski z roku 1969 - Word-for-word English translations (Angielski przekład dosłowny). W wąskiej prawej szpalcie znajduje się tekst Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, u dołu stron znajdują się uwagi marginesowe z odnośnikami do ogółem 53 rękopisów biblijnych i jego przekładów. W roku 1985 wydano zrewidowaną edycję.

Na wyklejkach zamieszczono tabelę: Grecki alfabet wraz wymową; diagram ilustrujący podstawy greki i znaczenie przyimków oraz mapy Palestyna za czasów służby Jezusa oraz Podróże Pawła. Przekład zawiera również dodatki informacyjne o przekładzie, mapy, ryciny i plany. Wydanie z 1985 roku zawiera 1120 stron.