FANDOM


Szkoła Teokratyczna książka

Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej

Teokratyczna Szkoła Służby Kaznodziejskiej – cotygodniowe zebranie w religii Świadków Jehowy, odbywające się w Sali Królestwa. Jest to kurs, na którym są szkoleni głosiciele. Szkoła Teokratyczna wyposaża członków zboru do skutecznego głoszenia dobrej nowiny, a mężczyzn dodatkowo do publicznego przemawiania.

Obecnie podręcznikiem w Szkole Teokratycznej jest książka Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. Identyczny program jest przedstawiany we wszystkich 113 823 zborach w ponad 239 krajach (2013), a publikowany jest co miesiąc w Naszej Służbie Królestwa (a dodatkowo elektronicznie całoroczny na Watchtower Library), a czytanie Biblii na dany tydzień dodatkowo w Kalendarzu Świadków Jehowy.

Każdy może przyjść na to zebranie. Jednak z aktywnego w nim udziału może z niego skorzystać, każdy, który regularnie chodzi na zebranie, zgadza się z naukami biblijnymi i stosuje się w życiu do zasad chrześcijańskich. Czas uczestniczenia w tym szkoleniu jest nieograniczony.

Przebieg

Zebranie rozpoczyna się bezpośrednio po zborowym studium Biblii (z wyjątkiem, kiedy odbywa się w osobny wieczór – we wtorek – w Sali Królestwa wraz przemówieniem nadzorcy obwodu, w czasie jego copółrocznej wizyty w danym zborze). Nadzorca szkoły, jeden ze starszych zboru rozpoczyna zebranie krótkim przywitaniem. Potem przekazywane są następujące punkty programu:

  • Ciekawe myśli z przeczytanego fragmentu Biblii – czas trwania: 10 minut
Przez pierwsze 4 minuty starszy zboru lub sługa pomocniczy, wskazuje praktyczne zastosowanie myśli z przeczytanych wcześniej w domu wyznaczonych rozdziałów Biblii (w zależności od długości 2-8). W roku 2014 analizowane są rozdziały o Księgi Rodzaju do Księgi Jozuego.
  • Nr 1. – czas trwania: do 4 minut
Zadanie ćwiczebne przydzielane jest jednemu z mężczyzn. Polega na odczytaniu wyznaczonego materiału z Biblii (fragment z analizowanych rozdziałów w danym tygodniu), z uwzględnieniem danej lekcji z podręcznika Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej.
  • Nr 2. – czas trwania: 5 minut
Zadanie ćwiczebne jest przydzielone wcześniej kobietom. Na wyznaczony temat rozmawia w pokazie z drugą kobietą (tzw. pomocnicą) na jakiś wyznaczony temat, przy okazji zwracając uwagę na to, jak rozwija dany temat, jak pomaga rozmówczyni zrozumieć główne punkty i wyciągnąć wnioski z przeczytanych wersetów biblijnych.
  • Nr 3. – czas trwania: 5 minut
Mężczyzna w formie przemówienia za mównicą rozwija przydzielony temat biblijny uwzględniając wyznaczoną cechę przemawiania. Jeżeli to zadanie przydzielono kobiecie, to punkt wygląda identycznie jak w nr 2.

Po każdych zadaniach ćwiczebnych (nr 1 do nr 3) nadzorca szkoły udziela 1-2 minutowych porad, dzieląc się konstruktywnymi uwagami dotyczącego jakiegoś aspektu zadania, który warto pochwalić publicznie. Dodatkowych porad udziela już indywidualnie po zebraniu.

Nadzorca szkoły kończy zebranie i automatycznie następuje po nim zebranie służby.

Dodatkowe szkolenia

Co dwa miesiące nadzorca szkoły przeprowadza 20 minutową powtórkę ustną. Pytania są zamieszczane w periodyku Nasza Służba Królestwa. Uczestnicy wcześniej przygotowują się do niej, a następnie mogą dobrowolnie zabierać głos w dyskusji powtórkowej, korzystając z Biblii.

Jeżeli w Szkole Teokratycznej uczestniczy ponad 50 osób, może być utworzona dodatkowa grupa i wtedy zadania ćwiczebne w tym samym czasie przedstawiane są w innym pomieszczeniu Sali Królestwa. W takiej grupie rady udziela wykwalifikowany starszy zboru.

W niektórych krajach dodatkowo w ramach Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej organizuje się kurs czytania i pisania. Kurs ten uczy czytania i pisania od podstaw, albo udoskonala te umiejętności. W wielu językach specjalnie przygotowano na ten kurs specjalną broszurę Przykładaj się do czytania i pisania.

Zebranie ma charakter otwarty, a czynne uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Uczestnicy szkoły otrzymują zadania w programie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogli się do nich przygotować. Nad przebiegiem zebrania czuwa jeden ze starszych zboru. Uczestnicy mogą korzystać z biblioteki w Sali Królestwa, gdzie znajdują się dostępne publikacje Świadków Jehowy oraz różne przekłady Biblii. Obecnie zebranie to trwa 30 minut.

Program