FANDOM


Studium Strażnicy to cotygodniowe zebranie Świadków Jehowy odbywające się zazwyczaj w Sali Królestwa. Świadkowie Jehowy spotykają się na nim całym zborem. Zebranie to ma charakter otwarty i nie przeprowadza się na nim żadnych zbiórek pieniędzy.

Studium Strażnicy odbywa się zaraz po innym zebraniu: wykładzie publicznym. Omawia się na nim artykuły specjalnie przygotowane na to studium zborowe, zawarte w czasopiśmie Strażnica (wydanie do studium). Omawiane artykuły mają różnorodną tematykę, najczęściej dotyczą różnych zagadnień biblijnych lub rad przydatnych w życiu chrześcijańskim. Artykuły do studium na dany tydzień są identyczne i rozważane są w tym samym tygodniu w ponad 113 823 zborach w 239 krajach.

Przebieg Edytuj

Zebranie to rozpoczyna się pieśnią (numery podawane są na pierwszej stronie czasopisma Strażnica w tzw. wydaniu do studium). Następnie prowadzący studium miejscowy starszy zboru, prosi wcześniej wyznaczonego lektora, zazwyczaj sługę pomocniczego, o odczytywanie kolejnych akapitów ze Strażnicy. Po każdym akapicie starszy odczytuje pytanie (lub pytania) znajdujące się w przypisie do danego akapitu, na które obecni mogą dobrowolnie dać odpowiedź lub odczytać i omówić werset biblijny (szczególnie te, które są zaznaczone w czasopiśmie dyspozycją odczytaj). Zebranie to trwa godzinę i kończy się pieśnią i modlitwą.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.