FANDOM


Kongres 2012 Sosnowiec.Amfiteatr

Amfiteatr (Centrum Kongresowe Świadków Jehowy w Sosnowcu)

Centrum Kongresowe Sosnowiec

Sala Zgromadzeń (Centrum Kongresowe Świadków Jehowy w Sosnowcu)

Sala Zgromadzeń – miejsce zgromadzeń Świadków Jehowy na corocznych zgromadzeniach obwodowych i specjalnych lub zgromadzeniach (kongresach) okręgowych.

Korzystanie z Sal Zgromadzeń Edytuj

W Sali Zgromadzeń spotyka się obwód (ok. 20 zborów, do 2500 obecnych) na dwudniowym zgromadzeniu obwodowym (w okresie jesienno-wiosennym), oraz w tym samym okresie na jednodniowym zgromadzeniu specjalnym. W okresie letnim w Salach Zgromadzeń odbywają się 3-dniowe kongresy okręgowe. Sale Zgromadzeń od chwili rozpoczęcia inwestycji są własnością Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica.

W Sali Zgromadzeń przeprowadza się także kursy: Kurs Służby Królestwa, Kurs Biblijny dla Braci, Kurs Służby Pionierskiej. W Sali Zgromadzeń nie wolno prowadzić działalności komercyjnej ani wykorzystywać jej do czyichkolwiek celów prywatnych. Jest to obiekt użyteczności religijnej, służący biblijnej działalności edukacyjnej oraz wielbieniu Jehowy Boga.

Nad utrzymaniem Sali Zgromadzeń czuwa Komitet Użytkowania Sali Zgromadzeń, składający się z powołanych przez Biuro Oddziału starszych zboru, którzy działają w nim jako wolontariusze. Czuwa on nad pracami konserwatorskimi, porządkowymi oraz finansowymi. Po każdym dniu zgromadzenia ochotnicy z poszczególnych zborów lub obwodów dbają o sprzątanie obiektów. Przez cały rok poszczególne zbory dbają też o dodatkowy dozór tych sal.

Wygląd Edytuj

Sale Zgromadzeń są to zazwyczaj proste, estetyczne budynki, zbudowane w czynie społecznym przez Świadków Jehowy. Ich główną część stanowi sala wykładowa, gdzie odbywają się zgromadzenia obwodowe i specjalne, a na niektórych również większe kongresy. Sale te nie mają takiego samego przeznaczenia użytkowego jak świątynie czy kościoły w innych religiach.

Na zewnątrz budynku (ogrodzenia) znajduje się tablica informacyjna z napisem Sala Zgromadzeń Świadków Jehowy. Przy obiekcie umieszczony jest bezpłatny parking oraz tereny zielone z alejkami (można w nich pospacerować w czasie przerwy między sesjami zgromadzeń).

Główna sala wypełniona jest rzędami krzeseł, zwróconymi w kierunku podium, na którym stoi mównica dla wygłaszającego wykład oraz stolik do przedstawiania scenek i wywiadów. Na ścianie umieszczona jest tablica z tekstem zaczerpniętym z Biblii (taki sam ustalany na całym świecie, zmieniany co rok), a także biblijna myśl przewodnia odbywającego się zgromadzenia. W Sali Zgromadzeń znajdują się skrzynki na dobrowolne datki, z których pokrywa się koszty utrzymania i uzytkowania Sali. Obok głównej sali wykładowej w obiekcie znajdują się mniejsze sale konferencyjne, biblioteczka publikacji Świadków Jehowy, przestronny hol z kafeterią – gdzie przy stolikach można spożyć pokarm w czasie przerwy – pokój narad, niewielki basen – w którym chrzci się nowych członków wyznania, szatnia, pokój dla matek z dziećmi, toalety i inne pomieszczenia techniczno-gospodarcze (np. nagłośnienie). Zazwyczaj przy Sali Zgromadzeń znajdują się też Sale Królestwa dla miejscowych zborów. O wystroju estetycznym Sali Zgromadzeń decydują poszczególne obwody biorąc pod uwagę miejscowe zwyczaje architektoniczne. Niektóre Sale Zgromadzeń składają się również z zadaszonego amfiteatru. Obiekt taki może pomieścić 5 do 15 tysięcy osób. Staje się w ten sposób również miejscem letnich kongresów okręgowych, czy innych specjalnych spotkań.

Wstęp na Sale Zgromadzeń jest wolny, oraz otwarty dla osób zwiedzających.

Historia Edytuj

Pierwotnie Świadkowie Jehowy spotykali się na zgromadzeniach, w różnych obiektach (np. w wynajmowanych halach sportowych lub wystawowych czy teatrach). W 1965 roku otwarto pierwszą Salę Zgromadzeń w wyremontowanym teatrze na Long Island w Nowym Jorku. W tym samym czasie Świadkowie Jehowy na Gwadelupie zaprojektowali przenośną Salę Zgromadzeń początkowo na 700 a później powiększoną do 5000 miejsc, dostosowaną do miejscowych potrzeb. W następnych latach rozpoczęto remonty i adaptacje różnych budynków nadających się na Salę Zgromadzeń. W późniejszym czasie wznoszone je od podstaw. Pierwszymi takimi obiektem w Polsce były oddane do użytku 19 czerwca 1999 roku: Centrum Kongresowe Świadków Jehowy w Sosnowcu. Jest to największy taki obiekt w Europie Środkowo-Wschodniej. W ten sam dzień oddano również dwie inne sale. Obecnie w Polsce jest 8 takich obiektów.

Budowa, finansowanie, własność Edytuj

Towarzystwo Strażnica po zapoznaniu się czy jest zapotrzebowanie na wybudowanie obiektu i w jakim stopniu będzie on wykorzystywany podejmuje decyzję o wzniesieniu Sali Zgromadzeń oraz kontaktuje się ze zborami mającymi wziąć udział w realizacji tego przedsięwzięcia. W tym celu członkowie zborów składają dobrowolne datki finansowe. W celu wspierania powstawania nowych Sal Zgromadzeń i Sal Królestwa, w połowie lat 90. XX w. powstały Regionalne Komitety Budowlane (RKB), które zajmują się wsparciem logistycznym. Regionalne Komitety Budowlane organizują ekipy budowlane (złożone z wolontariuszy), które pracują przy budowie takich obiektów. Przy decyzjach budowlanych bierze się pod uwagę funkcjonalność i trwałość przyszłej Sali Zgromadzeń.

Sale Zgromadzeń w Polsce Edytuj

Centrum znajduje się w sosnowieckiej dzielnicy Niwka przy ul. Mikołajczyka 84. Powstało na terenie byłej bazy transportowej. Centrum zostało oddane do użytku 19 czerwca 1999. Cały kompleks składa się: z Sali Zgromadzeń na 2400 osób (z zamontowanymi w niej dwoma telebimami), zadaszonego amfiteatru na ponad 6400 osób, dwóch Sal Królestwa dla miejscowych zborów oraz kilku mniejszych sal wykładowych i konferencyjnych, biblioteki, basenu do chrztu (oddzielonego od głównej sali wielką szybą), holu (w którym można zobaczyć wystawę Fioletowe trójkąty – Świadkowie Jehowy w obozach koncentracyjnych [1], oraz Migawki z budowy Centrum Kongresowego) z kafeterią, szatnią i zapleczem sanitarno-gospodarczo-technicznym. Na zewnątrz są obszerne parkingi i ogród z alejkami. Obiekt zapewnia zadaszone miejsca dla ok. 9 tysięcy osób, drugi tak duży znajduje się jedynie we Włoszech. Z Centrum Kongresowego korzystają zbory z terenu województwa śląskiego, województwa małopolskiego (oprócz jego krańców wschodnich), południowej części województwa świętokrzyskiego i wschodniej części województwa opolskiego na 22 jesienno-wiosennych zgromadzeniach obwodowych i 22 specjalnych, a w lecie na 4 lub 5 zgromadzeniach okręgowych (wtedy otwarty jest też amfiteatr, połączony wspólną sceną z salą główną). Z tego obiektu korzysta prawie co trzeci Świadek Jehowy w Polsce. W poprzednich latach urządzane w nim były ogólnopolskie zgromadzenia okręgowe w języku migowym (program jest tłumaczony na język migowy – tłumaczy widać na telebimach), obecnie zgromadzenia w języku migowym odbywają się w warszawskiej Sali Zgromadzeń. W obiekcie tym odbywają się też zajęcia Kursu Biblijnego dla Braci wraz z uroczystym zakończeniem poszczególnych jego klas oraz Kurs Służby Pionierskiej i spotkania Regionalnego Komitetu Budowlanego. Centrum można zwiedzać bezpłatnie w dni powszednie w godz. 8-12 i 13-17 [2][3].

 • Sala Zgromadzeń w Lublinie

Sala mieści się przy ul. Kmieca 18, korzystają z niej zbory z Lubelszczyzny. Sala została wybudowana od podstaw. Liczba miejsc: 1100. Oddana do użytku 24 września 2000.

 • Sala Zgromadzeń w Łodzi

Sala mieści się przy ul. Chocimskiej 4. Na parceli o powierzchni ponad 12 000 metrów kwadratowych zaadaptowano halę naprawy samochodów oraz stojący obok budynek socjalny. Obiekt został oddany do użytku 19 czerwca 1999. W kompleksie znajduje się sala główna, dwie Sale Królestwa oraz pokoje gościnne. Z Sali korzystają zbory z centralnej Polski. Liczba miejsc: 1100. W poprzednich latach na obiekcie odbywały się także ogólnopolskie zgromadzenia okręgowe, obwodowe i specjalne w języku migowym, na których program przedstawiany był w języku migowym – przedstawiających widać było dodatkowo na wielkich ekranach[4].

 • Sala Zgromadzeń w Malborku

Sala mieści się w malborskiej dzielnicy Wielbark przy ul. Głowackiego 104. Obiekt został wybudowany od podstaw na bagnistym terenie byłego poligonu wojskowego w ciągu jednego roku. Oddany do użytku 7 września 2002. Sala główna może pomieścić 1100 osób. Obok niej usytuowano basen do chrztu, oddzielony od widowni szybą. Urządzono też hol, szatnie i kafeterię. Inne pomieszczenia to: Sala Królestwa, sala konferencyjna, pokój dla matki z dzieckiem, pokoje gościnne oraz pomieszczenia gospodarczo-techniczne. Wystrój wnętrza i kolorystyka nawiązują do historycznych elementów typowych dla miejscowego budownictwa. Korzysta z niej w czasie zgromadzeń obwodowych i specjalnych 212 zborów z Pomorza, Kujaw i Warmii. 14 września 2002 odbył się tzw. dzień otwarty drzwi, rozdano 5000 zaproszeń (w tym 100 imiennych – władzom miasta, powiatu, gmin, dyrektorom szkół i szpitali), z których skorzystało ponad 1000 gości [5]. 27 czerwca 2006 od uderzenia pioruna, spłonęła część dachu w zachodnim skrzydle [6] - został on w krótkim czasie odbudowany przez wolontariuszy z RKB [7].

 • Sala Zgromadzeń w Mostach koło Goleniowa

Z Sali Zgromadzeń, oddanej do użytku 12 grudnia 2009 korzystają zbory zachodniopomorskie i częściowo lubuskie - ok. 9 tysięcy osób. Obiekt wzniesiono od podstaw w ciągu 9 miesięcy przez wolontariuszy ze 126 zborów. Sala posiada prawie 1000 miejsc siedzących, pokoje gościnne, trzy mieszkania, magazyn literatury, salę wykładową i szkoleniową, pomieszczenia socjalne, zaplecze techniczne oraz kilkaset miejsc parkingowych [8][9].

 • Sala Zgromadzeń w Stęszewie koło Poznania

Sala przy ul. Mosińskiej 7, z której korzystają zbory wielkopolskie. Sala została wybudowana od podstaw a oddano ją do użytku 22 września 2001. Liczba miejsc: 1100.

 • Sala Zgromadzeń w Skarbimierzu

Sala mieści się w podbrzeskiej miejscowości Skarbimierz przy ul. Wierzbowej w woj. opolskim, w zaadaptowanym na Salę Zgromadzeń hangarze na nieczynnym lotnisku wojskowym. Korzystają z niej zbory z Dolnego Śląska i zachodniej Opolszczyzny. Liczba miejsc: 1100. Sala ma powierzchnię 3600 m². Budynek otacza ogród i parking. Wolontariusze wykonali prace remontowe w ciągu 11 miesięcy. Została oddana do użytku 23 września 2002.

 • Sala Zgromadzeń w Warszawie

Mieści się ona na warszawskim osiedlu Ursus przy ulicy Posag 7 Panien. Obiekt wybudowany został przez 80 stałych wolontariuszy tzw. rodzinę budowlaną wspieraną przez setki ochotników. Budowa trwała od czerwca 2003 do dnia uroczystego oddania 11 grudnia 2004. Obiekt ma powierzchnię 4900 m². Na sali głównej i balkonie jest 1500 miejsc siedzących. Z sali korzystają – podczas zgromadzeń obwodowych i specjalnych – mazowieckie zbory [10] oraz dodatkowo przeprowadza się zgromadzenia obwodowe i specjalne w językach angielskim, rosyjskim i ormiańskim. Na obiekcie odbywają się obecnie także zgromadzenia okręgowe, obwodowe i specjalne w języku migowym (na potrzeby Sali Zgromadzeń zaadaptowano wcześniej – 19 czerwca 1999 r. – były teatr przy ul. Szwedzkiej 2/4 w Warszawie na 900 miejsc, gdzie obecnie mieszczą się Sale Królestwa)[11].

Linki zewnętrzne Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Część tablic wystawowych w holu Centrum Kongresowego w Sosnowcu
 2. Folder "Sala Zgromadzeń Świadków Jehowy Sosnowiec
 3. Zdjęcie satelitarne Sali Zgromadzeń w Sosnowcu
 4. Zdjęcie satelitarne Sali Zgromadzeń w Łodzi
 5. Przebudźcie się! 22.01.2003 s. 16-19
 6. Pożar Sali Zgromadzeń w Malborku
 7. Zdjęcie sali głownej Sali Zgromadzeń w Malborku
 8. www.goleniowska.com
 9. szort.pl
 10. Nasza Służba Królestwa wrzesień 2005 s. 1
 11. Zdjęcie sali głownej Sali Zgromadzeń w Warszawie