FANDOM


Sala Królestwa – miejsce zebrań zborowych i lokalny ośrodek życia religijnego Świadków Jehowy.

Korzystanie z Sal Królestwa

Zazwyczaj w Sali Królestwa spotyka się dwa razy w tygodniu zbór Świadków Jehowy (liczący 50-150 głosicieli). Czasem z jednej takiej sali korzysta wspólnie kilka zborów, które zbierają się w różne dni. Na zebraniach zborowych przedstawiany jest program oparty na Piśmie Świętym, a omówiony na podstawie literatury Towarzystwa Strażnica złożony z wykładów, referatów, pokazów, scenek i wywiadów (np. zebrania Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej, zebranie służby). Część punktów programu omawiana jest z udziałem obecnych, poprzez zgłaszanie odpowiedzi na zadawane pytania, wypowiadających się na jeden temat przedstawiony w publikacji. Co tydzień w ten sposób omawia się materiał opublikowany w czasopiśmie Strażnica. Zebranie Studium Strażnicy zwykle rozpoczyna się i kończy pieśnią religijną oraz krótką modlitwą do Boga Jehowy. Podobnie przeprowadza się Zborowe studium Biblii, korzysta się z materiału z książki lub broszury wydanej przez Towarzystwo Strażnica.

Niekiedy w Sali Królestwa przeprowadza się dodatkowe kursy (np. Kurs Służby Pionierskiej czy Kurs Służby Królestwa), szkolenia i inne spotkania związane z działalnością Świadków Jehowy (np. zbiórka do służby polowej). W uroczystych momentach życia wspólnoty (niekiedy ślub, pogrzeb) zbór spotyka się w sali, aby wysłuchać okolicznościowego wykładu biblijnego. Sala Królestwa jest też miejscem składowania literatury biblijnej, tu można też bezpłatnie otrzymać Biblię, czasopisma Strażnica i Przebudźcie się! oraz inne aktualne publikacje Świadków Jehowy.

W Sali Królestwa nie wolno prowadzić działalności komercyjnej ani wykorzystywać jej do czyichkolwiek celów prywatnych. Jest to obiekt użyteczności religijnej, służący biblijnej działalności edukacyjnej oraz wielbieniu Boga Jehowy.

Wygląd

Sale Królestwa są to zazwyczaj proste budynki, zbudowane przez Świadków Jehowy. Ich główną część stanowi sala wykładowa – audytorium, gdzie odbywają się zebrania zborowe. Sale nie są świątyniami ani kościołami w tym samym znaczeniu co zazwyczaj w innych religiach, nie wyróżniają się spośród miejscowych obiektów takimi elementami architektonicznymi, jak wieża, krzyż, ołtarze lub witraże. Najczęściej na zewnątrz budynku znajduje się tabliczka z napisem Sala Królestwa Świadków Jehowy. Przy obiekcie zwykle umieszczony jest parking, chociaż są obiekty.

Główna sala wypełniona jest rzędami krzeseł – od 100 do 300[1], zwróconymi w kierunku podium na którym stoi mównica oraz stolik do przedstawiania scenek. Czasami na podium są też kwiaty. Na ścianie umieszczona jest tablica z tekstem zaczerpniętym z Biblii (taki sam ustalany na całym świecie, zmieniany co rok). W Sali Królestwa zwykle z tyłu znajduje się też stolik ze sprzętem nagłaśniającym, a także tablice ogłoszeń zboru, mapa opracowywanego terenu głoszenia zboru oraz trzy skrzynki na datki finansowe umieszczone w stałym miejscu. Obok głównej sali wykładowej w obiekcie znajduje się biblioteczka (z publikacjami Świadków Jehowy i różnymi przekładami Biblii), pokój narad, druga klasa Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej, szatnia i toalety. O wystroju estetycznym Sali Królestwa (kolory, kwiaty itp.) decydują poszczególne zbory biorąc pod uwagę miejscowe zwyczaje. Obok pojedynczych Sal Królestwa w większych miastach buduje się kompleksy złożone z dwóch lub więcej sal z których korzysta kilka zborów. Czasem Sale Królestwa umieszcza się w wykupionych w tym celu pomieszczeniach w obiektach usługowo-handlowych lub mieszkalnych.

Historia

Pierwotnie Świadkowie Jehowy (Badacze Pisma Świętego) spotykali się w domach prywatnych, pomieszczeniach gospodarczych lub wynajętych salach wykładowych. Z czasem zaczęto budować proste budynki lub adaptować pomieszczenia na sale, które zapewniały stałą możliwość organizowania zebrań zborowych. Pierwszy budynek nazwany "Salą Królestwa" powstał w roku 1935 na Hawajach. Nazwę zaproponował ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica Joseph Franklin Rutherford, który nawiązał w ten sposób do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym (Mt 24:14). Na większą skalę Sale Królestwa zaczęto budować dopiero w latach 50. XX w.

W Polsce pierwsze Sale Królestwa pojawiły się w latach 1946-1949, gdy Świadkowie Jehowy cieszyli się względną swobodą działalności. W okresie represji zbierali się w warunkach konspiracyjnych w mieszkaniach lub w lasach. Dopiero w latach 80. XX w., gdy sprzeciw władz komunistycznych nieco zelżał, zaczęły powstawać pierwsze nieoficjalne Sale Królestwa (do roku 1989 Świadkowie Jehowy, pomimo dużej swobody, nadal byli organizacją uznawaną przez państwo za nielegalną). Były to najczęściej wyremontowane pomieszczenia, formalnie traktowane jako budynki gospodarcze lub po prostu pomieszczenia mieszkalne. Po legalizacji w 1989 roku i dużym wzroście liczebnym na początku lat 90. XX w. zaczęły powstawać nowe Sale Królestwa, spełniające wymogi budynków użyteczności publicznej. Od połowy lat 90. XX w. we wznoszeniu sal zbory są wspierane przez "Regionalne Komitety Budowy Sal Królestwa", co zwiększa tempo budowy i obniża koszty. Na całym świecie przeszło 109 000 zborów Świadków Jehowy spotyka się w Salach Królestwa.

Obecnie zdecydowana większość z 1814 zborów Świadków Jehowy w Polsce spotyka się we własnych Salach Królestwa. Zbory polskie wspierają finansowo powstawanie takich sal we własnym kraju i w krajach biedniejszych.

Budowa, finansowanie, własność

Każdy zbór Świadków Jehowy (lub kilka zborów) buduje i utrzymuje Salę Królestwa we własnym zakresie. W tym celu członkowie zboru składają dobrowolne datki finansowe, wrzucając m.in. datki do skrzynki "Dobrowolne datki na potrzeby zboru". W celu wspierania powstawania nowych sal w połowie lat 90. XX w. powstały Regionalne Komitety Budowy Sal Królestwa" (RKB), które zapewniają zborom wsparcie logistyczne oraz fachową pomoc. Regionalne Komitety Budowlane - na świecie jest ich ponad 400, w Polsce 9 - organizują specjalistyczne ekipy budowlane, złożone z wolontariuszy, które w weekendy pracują przy budowie sal. Obecnie budowa przeciętnej Sali Królestwa trwa około ośmiu tygodni (nie licząc okresu przygotowania inwestycji). Większość prac wykonują niepłatni ochotnicy, co obniża koszty. Przy decyzjach budowlanych bierze się pod uwagę funkcjonalność i trwałość przyszłej Sali Królestwa. Komitety te również w razie wyłonienia się potrzeb - głównie w razie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych - organizują akcje remontowe Sal Królestwa i domów współwyznawców, które ucierpiały w takich zdarzeniach (np. w Polsce po powodzi w 1997 i w 2010, w USA po huraganie Katrina w ciągu 2 lat odbudowali ponad 90 Sal Królestwa i 5500 domów). W ostatniej dekadzie RKB wybudowało na świecie ponad 20 000 Sal Królestwa.

Komitety te organizują Brygady Budowniczych Sal Królestwa (regionalny w danym kraju lub międzynarodowy tzw. Międzynarodowy Program Budowlany).

Finanse na inwestycje budowy Sal Królestwa są oparte na "Funduszu Budowy Sal Królestwa" (FBSK), który jest finansowany z dobrowolnych datków wszystkich członków zborów Świadków Jehowy w kraju, m.in. wrzucanych do specjalnej skrzynki na Sali Królestwa – "Dobrowolne datki na ogólnoświatową budowę Sal Królestwa". Fundusz Budowy Sal Królestwa ma na celu udzielanie poszczególnym zborom pomocy finansowej na sprawne budowanie kolejnych Sal Królestwa i pomoc ta jest udzielana na zasadzie zwrotnych pożyczek udzielanych przez FBSK, oddawanych po zakończeniu inwestycji w późniejszym terminie[2].

Sale Królestwa od chwili rozpoczęcia inwestycji lub w niedługim czasie od tego momentu stają się i pozostają własnością Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica w Polsce.

Zebrania odbywające się w Sali Królestwa

Sala Królestwa w sztuce

  • Piosenkarz Van Morrison w dzieciństwie uczęszczał ze swoją matką Violet na zebrania do Sali Królestwa, dlatego też jeden z jego utworów z roku 1978 na płycie Wavelength nosi tytuł Kingdom Hall (Sala Królestwa)[3].

Przypisy

  1. Strażnica 1.05.2010 s. 31
  2. Nasza Służba Królestwa 05.2003
  3. Van Morrison (salon.com) (en)

Linki zewnętrzne