FANDOM


Sługa pomocniczy – w zborach Świadków Jehowy, osoba wspierająca nadzorców w obowiązkach niezwiązanych z nauczaniem. Kryteria doboru: Biblia, 1 Tymoteusza 3:8-10, 12, 13. Nie ma ograniczeń co do liczebności sług pomocniczych w jednym zborze.

Słudzy pomocniczy zajmują się m.in.: prowadzeniem rozdziału czasopism Strażnica i Przebudźcie się! (sługa czasopism); zamawianiem i rozdziałem innych publikacji Towarzystwa Strażnica (sługa literatury); rozdziałem i kartotekami terenów do służby kaznodziejskiej (sługa terenów); zapiskami finansowymi zboru (dobrowolnych datków) (sługa kont zborowych) oraz obsługą nagłośnienia na Sali Królestwa, koordynowaniem prac związanych z porządkiem i czystością na Sali Królestwa jak i innymi pracami. Niektórzy z nich wygłaszają wykłady publiczne na zebraniach, niektóre punkty programu na zebraniu Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej oraz na zebraniu służby, są też lektorami (odczytując poszczególne akapity z artykułów do studium) na zebraniach studium Strażnicy i zborowym studium Biblii. Mogą też przewodniczyć na zebraniu i prowadzić zbiórkę do służby polowej.

Sługa pomocniczy, który dobrze spełnia swe obowiązki i nabył kwalifikacji do usługiwania, może z czasem zostać starszym zboru. Sługa pomocniczy za swe usługiwanie nie pobiera żadnej gratyfikacji, ani też nie odróżnia się ubiorem od innych członków zboru.

Co jakiś czas korzystają z programu dla sług pomocniczych na Kursie Służby Królestwa oraz specjalnego programu podczas wizyty nadzorcy obwodu, niektórzy z nich mogą uczestniczyć w Kursie Biblijnym dla Braci.