FANDOM


Pieśni Królestwa – pieśni religijne używane przez Świadków Jehowy. Obecnie w powszechnym użyciu znajduje się 151 pieśni, zawartych w śpiewniku Radośnie śpiewajmy Jehowie.

Przeszłość

Na początku Międzynarodowi Badacze Pisma Świętego używali wiele powszechnie znanych pieśni i hymnów religijnych, znajdujących się w amerykańskich śpiewnikach różnych kościołów protestanckich. Niejednokrotnie układali własne słowa do melodii stworzonych przez tak sławnych kompozytorów, jak Ludwig van Beethoven czy Józef Haydn. Od tego czasu zwyczaj korzystania z pieśni na zebraniach przeszedł wiele zmian. Pod koniec lat 1930 zaprzestano tej praktyki, która odrodziła się ponownie w roku 1944. Od tej pory Świadkowie Jehowy zaczęli pracować nad własnym repertuarem pieśni, który charakteryzowałby ich wyznanie. W konsekwencji teksty i melodie wszystkich pieśni śpiewanych obecnie, zostały opracowane jedynie przez członków organizacji z różnych krajów.

Pierwsze śpiewniki

 • Pieśni brzasku Tysiąclecia – z nutami – śpiewnik z zapisem nutowym opublikowany w 1905 roku, zawierający 333 pieśni, który wydany był pierwotnie bez nut w roku 1890. Ten zbiór wydano jeszcze w kilku innych językach, choć w skróconej wersji.

Nowsze wydania

Oto lista śpiewników opublikowanych począwszy od lat 40. XX w.:

 • Wysławiajcie Jehowę w pieśniach – śpiewnik zawierający 225 pieśni. Ukazał się w j. angielskim w roku 1984, zaś w j. polskim w 1989 roku. W stosunku do poprzedniego wydania śpiewnika, w owym zmieniono melodie do dwóch pieśni oraz poczyniono poprawki w tekście, nie rozpisywano pieśni na cztery głosy. Zamiast tego dobrano prostszy akompaniament oraz dodano też akordy gitarowe. Ukazały się wydania dla słabowidzących (odbite dużym drukiem), w wersji nutowej i samotekstowej, wydanie dla niewidomych alfabetem Braille'a. Również dla głuchoniemych przygotowano go w kilku wersjach języka migowego (w wersjach wizualnych na DVD i VHS oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy). Sporządzono również nagranie fortepianowe i orkiestrowe całego śpiewnika, które używano na zebraniach zborowych (podkład fortepianowy) i kongresach (podkład orkiestrowy) jako akompaniament. Dokonano również kilku nagrań wokalnych. Na końcu śpiewnika zamieszczono Skorowidz pieśni podzielony na 14 tematów omówionych w tekstach pieśni: Chrześcijańskie braterstwo, Chrześcijańskie przymioty, Chrześcijański tryb życia, Jehowa Bóg, Jezus Chrystus, Królestwo, Młodzież, Modlitwa, Oddanie się Bogu i chrzest, Raj, Słowo Boże, Służba dla Królestwa, Teokratyczne bojowanie, Wysławiajcie, błogosławcie Jehowę. Motto śpiewnika zaczerpnięto z Psalmu 96:1, 4 (NW): „Śpiewajcie Jehowie, wszyscy ludzie na ziemi. Albowiem Jehowa jest wielki i nader godzien wysławiania” . Na wewnętrznych okładkach zamieszczono kolorowe ilustracje ukazujące króla Dawida śpiewającego i grającego na harfie psalmy oraz śpiewaków świątynnych w starożytnej Jerozolimie.
 • Śpiewajmy Jehowie – śpiewnik wydany w 2009 roku, który obowiązuje od stycznia 2010 roku, zawierający 135 pieśni. Dostępne są wydania dla słabowidzących (odbite dużym drukiem), w wersji nutowej i samotekstowej oraz z uproszczynymi akordami, wydanie dla niewidomych alfabetem Braille'a. Również osoby głuchonieme mogą skorzystać ze śpiewania pieśni, przygotowano specjalnie dla nich – w kilku wersjach języka migowego – obecny śpiewnik nagrany wizualnie na DVD oraz w wersji elektronicznej na CD (Biblioteka Strażnicy) i w wersji on-line w Internecie. Sporządzono również nagranie fortepianowe i orkiestrowe całego śpiewnika, które są używane na zebraniach zborowych (podkład fortepianowy) i kongresach (podkład orkiestrowy) jako akompaniament oraz wersja wokalna (obecnie seria 3 płyt CD i MP4). Motto śpiewnika zaczerpnięto z Psalmu 104:33: „Chcę śpiewać Jehowie przez całe życie; Bogu mojemu chcę grać, dopóki będę istniał”. W stosunku do poprzedniego wydania śpiewnika, w owym zmieniono melodie kilku pieśni, by łatwiej było je śpiewać. W niektórych obniżono tonację, by łatwiej było śpiewać wysokie nuty. Niektóre pieśni zmodyfikowano, by można je śpiewać w bardziej naturalny sposób. Słowa dobrano tak, by łatwiej było pojąć znaczenie śpiewanego tekstu oraz łatwiej go zapamiętać. Większość z nich skrócono do jednej dwóch, a tylko w nielicznych do trzech zwrotek, a do niektórych dodano refreny, by powtórzyć główne myśli. W większości pieśni tak ułożono tekst by każda sylaba przypadała tylko na jedną nutę, by nie trzeba żadnej sylaby przeciągać na dwie nuty[2].

Pieśni

W obecnym śpiewniku 135 pieśniach zawarto wszystkie aspekty służby chrześcijańskiej. Wszelkie tytuły pieśni zostały zaczerpnięte z Pisma Świętego. Nazwiska kompozytorów i autorów Pieśni nie zostały podane do publicznej wiadomości, podobnie, jak w przypadku innych wydawnictw Towarzystwa Strażnica. Przy każdym tytule Pieśni podano werset biblijny na którym jest oparta - 26 pieśni oparto na wersetach z Psalmu, 16 z Ewangelii Mateusza, 9 z Listu do Hebrajczyków, 8 z Księgi Izajasza i z Księgi Objawienia, 7 z Księgi Przysłów, 5 z Ewangelii Łukasza, z Listu do Rzymian i z 1 Listu do Koryntian, 4 z Listu do Efezjan, Dziejach Apostolskich, po 3 z Księgi Wyjścia, Ewangelii Jana, z 2 Listu do Tymoteusza i z Listu do Filipian, po 2 z Księgi Jozuego, z Księgi Koheleta, z Księgi Sofoniasza, z Księgi Micheasza, z 1 Listu do Tesaloniczan, z 1 Listu Piotra i z 1 Listu Jana, a po jednym z Księgi Rodzaju, z 2 Księgi Samuela, z 1 Księgi Kronik, z Księgi Hioba, z Księgi Nehemiasza, z Księgi Joela, z 2 Listu do Koryntian, z Listu do Galatów, z Listu Jakuba, z 2 Listu Piotra - oraz dodatkowe wersety (pod tekstem pieśni). Świadkowie Jehowy są pouczeni o szacunku względem tych Pieśni, z racji używania ich głównie w praktykach religijnych. Oznacza to na przykład, że nie powinno się używać ich do tańca, albo adaptować do muzyki pop lub rockowej. Niektóre z pieśni ułożyli niemieccy Świadkowie Jehowy będący osadzeni w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (np. pieśń nr 17. Naprzód, Świadkowie!), oraz w izolatkach więziennych.

Lista

Lista Pieśni Królestwa opracowana na podstawie śpiewnika Śpiewajmy Jehowie! pieśni:135

 • 1. Przymioty Jehowy
 • 2. Dzięki Ci, Jehowo
 • 3. „Bóg jest miłością”
 • 4. Dbajmy o dobre imię u Boga
 • 5. Chrystus naszym wzorem
 • 6. Modlitwa sługi Bożego
 • 7. Chrześcijańskie oddanie
 • 8. Wieczerza Pańska
 • 9. Sławcie Jehowę, naszego Boga!
 • 10. „Oto jestem! Mnie poślij”
 • 11. Rozweselajmy serce Jehowy
 • 12. Obietnica życia wiecznego
 • 13. Modlitwa dziękczynna
 • 14. Bóg czyni wszystko nowe
 • 15. Stworzenie objawia chwałę Jehowy
 • 16. Pokładaj ufność w Królestwie Bożym!
 • 17. Naprzód, Świadkowie!
 • 18. Lojalna miłość Boża
 • 19. Boża obietnica raju
 • 20. Błogosław naszym zebraniom
 • 21. Szczęśliwi miłosierni
 • 22. „Jehowa jest moim Pasterzem”
 • 23. Jehowa naszą siłą
 • 24. Wypatruj rajskiego świata!
 • 25. Naśladujmy miłość Chrystusa
 • 26. Chodź z Bogiem!
 • 27. Stań po stronie Jehowy!
 • 28. Nowa pieśń
 • 29. Chodźmy w nieskazitelności
 • 30. Jehowa zaczął panować
 • 31. Jesteśmy Świadkami Jehowy
 • 32. Bądź niezłomny, niewzruszony!
 • 33. „Nie bójcie się ich”!
 • 34. Żyjmy zgodnie z naszym imieniem
 • 35. Wdzięczni za Bożą cierpliwość
 • 36. „Co Bóg wprzągł w jedno jarzmo”
 • 37. Pismo Święte – natchnione przez Boga
 • 38. Zrzuć swe brzemię na Jehowę
 • 39. Ceńmy pokój od Boga
 • 40. Stale szukajmy najpierw Królestwa
 • 41. Czcij Boga w młodości
 • 42. Pomagajmy słabym
 • 43. Stójcie mocno i czuwajcie!
 • 44. Radosny udział w żniwie
 • 45. Naprzód dąż!
 • 46. Jehowa jest Królem!
 • 47. Oznajmiajmy dobrą nowinę
 • 48. Codziennie chodźmy z Jehową
 • 49. Jehowa naszym schronieniem
 • 50. Boży wzór miłości
 • 51. Lgniemy do Jehowy
 • 52. Strzeż swego serca!
 • 53. Współpracujmy w jedności
 • 54. Musimy mieć wiarę
 • 55. Możesz żyć bez końca!
 • 56. Ojcze, usłysz mój głos!
 • 57. Rozmyślanie mego serca
 • 58. Oddanie się Boga w modlitwie
 • 59. Jesteśmy oddani Bogu
 • 60. Bóg cię utwierdzi i umocni
 • 61. Jakim człowiekiem powinienem być
 • 62. Do kogo należymy?
 • 63. Bądź lojalny
 • 64. Żyj prawdą
 • 65. „To jest ta droga”
 • 66. Służmy Jehowie całą duszą
 • 67. Codziennie módl się do Jehowy
 • 68. Modlitwa udręczonego
 • 69. Daj mi poznać Twe drogi
 • 70. „Upewniajmy się co do rzeczy ważniejszych”
 • 71. Duch święty – dar od Boga
 • 72. Pielęgnujmy zbożną miłość
 • 73. Miłujmy żarliwie z serca
 • 74. Radość z Jehowy
 • 75. Bóg daje nam radość
 • 76. Jehowa, Bóg pokoju
 • 77. Chętnie przebaczajmy
 • 78. Wielkoduszna cierpliwość
 • 79. Potęga życzliwości
 • 80. Pielęgnujmy dobroć
 • 81. „Dodaj nam wiary”
 • 82. Bądźmy łagodni jak Chrystus
 • 83. Panuj nad sobą
 • 84. „Chcę tego”
 • 85. Nagroda od Jehowy
 • 86. Kobiety wierne Bogu
 • 87. Połączeni węzłem małżeńskim
 • 88. Dzieci cennym dziedzictwem od Jehowy
 • 89. Jehowa prosi: „Bądź mądry, mój synu”
 • 90. Siwizna koroną piękna
 • 91. Jehowa Bóg – mój Przyjaciel i mój Ojciec
 • 92. „Głoś Słowo!”
 • 93. „Niech wasze światło świeci”
 • 94. Zadowoleni z darów Bożych
 • 95. „Skosztujcie i zobaczcie, że Jehowa jest dobry”
 • 96. „Wyszukujmy, kto jest godzien”
 • 97. Naprzód, głosiciele Królestwa!
 • 98. Siejmy nasienie Królestwa
 • 99. Sławmy nowego Króla ziemi!
 • 100. Oto wojsko Jehowy!
 • 101. Rozgłaszajmy prawdę o Królestwie
 • 102. Śpiewajmy razem pieśń Królestwa!
 • 103. „Od domu do domu”
 • 104. Sławmy Jah!
 • 105. Niebiosa oznajmiają chwałę Boga
 • 106. Zabiegajmy o przyjaźń Jehowy
 • 107. Przyjdźcie na górę Jehowy!
 • 108. Sławmy Jehowę za Jego Królestwo
 • 109. Hołd Pierworodnemu Jehowy!
 • 110. Zdumiewające dzieła Boże
 • 111. Jego głos usłyszą zmarli
 • 112. Wielki Bóg, Jehowa
 • 113. Wdzięczni za Słowo Boże
 • 114. Księga Boża skarbem
 • 115. „Zapewnij swej drodze powodzenie”
 • 116. Coraz jaśniejsze światło
 • 117. Pouczani na zebraniach
 • 118. „Przyjmujmy jedni drugich”
 • 119. Pokrzepiani na zebraniach
 • 120. Wprowadzajmy Boże słowa w czyn
 • 121. Zachęcajmy się nawzajem
 • 122. Miriady braci
 • 123. Pasterze – dary w ludziach
 • 124. Okazujmy gościnność
 • 125. Lojalni wobec zasad teokratycznych
 • 126. Trud pełen miłości
 • 127. Miejsce wielbienia Jehowy
 • 128. Zmienia się scena tego świata
 • 129. Trzymajmy się mocno naszej nadziei
 • 130. Cud życia
 • 131. Jehowa zapewnia ocalenie
 • 132. Pieśń zwycięstwa
 • 133. Szukajmy wybawienia u Boga
 • 134. Czy widzisz siebie w raju?
 • 135. Trwajmy aż do końca

Wykorzystanie

Podczas każdego zebrania zboru w Sali Królestwa są śpiewane zazwyczaj trzy Pieśni. Zebranie rozpoczyna i kończy Pieśń i modlitwa. Dwa zebrania zazwyczaj oddziela również pieśń. Śpiewane pieśni ściśle dotyczą studiowanego tematu. Pieśni śpiewane podczas zborowego studium Biblii, zebrania służby i studium Strażnicy są wybierane przez organizację. Numery Pieśni śpiewanych podczas studium Strażnicy są publikowane w czasopiśmie Strażnica, zaś podczas zborowego studium Biblii, zebrania służby w Naszej Służbie Królestwa. Pieśni śpiewane podczas wykładu publicznego wybierane są przez mówcę, tematem dostosowane są do wygłaszanego przemówienia. Pieśni śpiewane są także podczas kongresów, a także towarzyszą niektórym wydarzeniom w Betel.

Podczas ślubów Świadkowie Jehowy na Sali Królestwa wykorzystują stosowne Pieśni Królestwa, zamiast tradycyjnego tzw. Marszu Weselnego Mendelssohna, który może być wykorzystany podczas ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pieśni te wykorzystywane są również podczas pogrzebów.

Melodie i podkłady muzyczne

W 1980 roku przygotowano pierwsze nagrania Melodii Królestwa w wersji orkiestrowej do słuchania (nagranie orkiestry Towarzystwa Strażnica, składającej się obecnie z 64 muzyków-wolontariuszy). Wersja dostępna jest na 9 płytach CD, kasetach audio, on-line, jako MP3 i inne pliki dźwiękowe.

Natomiast podkłady muzyczne (dostępne na CD i kasetach audio oraz w formacie MP3) z wersją fortepianową są pomocne podczas śpiewania pieśni na zebraniach.

Na większych zgromadzeniach używa się też podkładu z całą orkiestrą. Istnieją również wydane przez Towarzystwo Strażnica nagrania wokalne Wysławiajcie Jehowę w pieśniach – nagrania wokalne (obecnie na CD i kasetach audio w języku angielskim i niemieckim oraz część na kasecie audio w języku amharskim), a także seria płyt CD Śpiewajmy Jehowie! – nagrania wokalne w kilkunastu językach oraz powyższe wersje on-line w Internecie.

Zobacz też

Przypisy

 1. W Polsce wydany w latach 20. XX w. przez wydawnictwo Złoty Wiek, Łódź,ul. Rzgowska 24. Odbito w drukarni Czytelnik Nr 5 w Warszawie, ul. Targowa 82. Śpiewnik ten wydano bez nut a składa się on z 179 pieśni. Fragment przedmowy zamieszczonej przez Wydawców do tego śpiewnika brzmi: „Treść tych pieśni zgodna jest z prawdą Bożą, będącą obecnie na czasie. Jehowa posadził swego Króla Jezusa Chrystusa na Jego tronie. Niech wszyscy oddają cześć Królowi na chwałę Jehowy”.
 2. Rocznik Świadków Jehowy 2011 ss. 17, 18.

Linki zewnętrzne