FANDOM


Emblematy

Symbole w postaci przaśnego chleba i czerwonego wina

Pamiątka śmierci Jezusa

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa (również Wieczerza Pańska) – święto obchodzone przez Świadków Jehowy, uważane jako jedyne święto, którego obchodzenie nakazał według Biblii Jezus Chrystus.

Rozpoczyna się w 14. dniu po nowiu najbliższemu wiosennemu zrównaniu dnia z nocą, uważany przez nich jako 14. Nisan (według żydowskiego starożytnego kalendarza z I w. n.e.).

Podstawą biblijną obchodzenia Pamiątki jest m.in. Pierwszy List do Koryntian, 11 rozdział wersety 23 do 25] (NW):

"i złożywszy podziękowania, połamał go i rzekł: 'To oznacza moje ciało, które jest za was. Czyńcie to na moją pamiątkę'. Podobnie uczynił też z kielichem, gdy po spożyciu wieczerzy powiedział: 'Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie go pić, na moją pamiątkę'."

U Świadków Jehowy podczas Pamiątki wygłaszany jest okolicznościowy wykład biblijny, przybliżający Ostatnią Wieczerzę Jezusa Chrystusa i znaczenie jego śmierci. Rozpoczyna się i kończy (jak wszystkie zebrania Świadków Jehowy) pieśnią i modlitwą. Podczas Pamiątki przekazywane są z rąk do rąk symbole w postaci przaśnego chleba i czerwonego wina. Przed podaniem każdego z nich, wyznaczonych starszy zboru zwraca się w modlitwie do Jehowy Boga.

Od 1935 roku wprowadzono zmianę nauki, odtąd tylko nieliczni spośród Świadków Jehowy spożywają te emblematy, wcześniej czynili to wszyscy członkowie tego wyznania. Obecnie są to osoby, które uważają się za namaszczone, czyli przynależące do 144 000 osób mających w przyszłości iść do nieba i współrządzić z Chrystusem. Uroczystość trwa ok. godziny.

Świadkowie Jehowy ok. trzy tygodnie przed dniem, w którym ma się odbyć święto Pamiątki, wręczają ludziom na całym świecie zaproszenia, aby przyszli i zobaczyli, jak wygląda ta uroczystość. W 2013 roku uroczystość ta zgromadziła na całym świecie 19 241 252 osoby (w Polsce – 200 871). W całej społeczności Świadków Jehowy spożywających emblematy w 2013 roku było 13 204 osób[1].

Sposób wyznaczania

Świadkowie Jehowy obchodzą Pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa 14. dnia żydowskiego miesiąca Nisan. Do wyznaczania tej daty używają tradycyjnego stosowanego przez Żydów w czasach Jezusa kalendarza księżycowego, w którym poszczególne miesiące rozpoczynają się od nowiu. Pierwszy Nisan wyznaczają, kiedy nów księżyca, najbliższy wiosennemu zrównaniu dnia z nocą, widziany jest w Jerozolimie. Święto Pamiątki przypada więc czternaście dni później, po zachodzie słońca. Współcześnie Żydzi stosują kalendarz księżycowo-słoneczny.

  • W 2019 roku Pamiątka odbędzie się w piątek 19 kwietnia po zachodzie słońca.

Zobacz też

Przypisy

  1. Rocznik Świadków Jehowy 2014