FANDOM


Melba Barry (ur. 1918 roku w Australii) - wdowa po Williamie Lloyd Barrym, który był członkiem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy.

Melba Barry wychowała się w rodzinie Świadków Jehowy niedaleko Sydney w Australii. W 1939 roku została ochrzczona jako Świadek Jehowy. We wrześniu 1939 roku została wolontariuszem w Biurze Oddziału Towarzystwa Strażnica w Strathfield na przedmieściach Sydney. Przyjęta została do rodziny Betel. W grudniu 1939 roku wybrała się na kongres do Nowej Zelandii, z której pochodził jej przyszły mąż (Lloyd). 18 stycznia 1941 roku działalność Świadków Jehowy została w Australii zakazana, wskutek czego Lloyd został uwięziony na cztery i pół miesiąca. W lutym 1942 roku oboje zawarli związek małżeński. Po ślubie wraz z mężem była pełnoczasowym niepłatnym kaznodzieją - tzw. pionierem w australijskim miasteczku Wagga Wagga. W sierpniu 1942 roku oboje z mężem, z powrotem została wolontariuszem w Biurze Oddziału pod Sydney. Do czerwca 1943 roku, kiedy zniesiono zakaz działalności, razem pracowali w jednej z podziemnych drukarni. W grudniu 1947 roku opuścili Australię, wyruszając do USA do tamtejszej Biblijnej Szkoły Strażnicy - Gilead. Potem wraz z Lloydem odwiedzała zbory Świadków Jehowy w Kalifornii (mąż był nadzorcą podróżującym). W październiku 1949 roku, jako absolwenci i misjonarze Szkoły Gilead, zostali skierowani do japońskiego Kobe. W 1952 roku wraz z mężem przeniosła się do Tokio. Tam Lloyd został nadzorcą Biura Oddziału. W 1946 roku ponownie została wraz z małżonkiem skierowana do Biblijnej Szkoły Strażnicy - Gilead w USA. Tam po dziewięciomiesięcznym szkoleniu dla usługujących w Biurach Oddziału, powrócili do Tokio. W marcu 1975 roku wraz Llodem - który został członkiem Ciała Kierowniczego - zamieszkali w Biurze Głównym Towarzystwa Strażnica w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn. Wraz z mężem podróżowała po świecie odwiedzając Świadków Jehowy w różnych krajach, uczestnicząc na licznych kongresach międzynarodowych. Po śmierci męża pozostała w bruklińskim Betel.

Bibliografia