FANDOM


Ladislav Smejkal (ur.1934 r. w Czechosłowacji) - były działacz antykomunistyczny, internowany; w późniejszym okresie Świadek Jehowy kilkakrotnie więziony przez komunistyczne władze za praktykowanie religii.

Ladislav Smejkal już jako nastolatek był zaangażowany w diałalność polityczną. Kolportował antykomunistyczne ulotki, zachęcające do przewrotu politycznego w ówczesnej Czechosłowacji. W 1953 r. został za to skazany przez sąd w Libercu na 14 lat pozbawienia wolności. Wtedy to poznał Świadków Jehowy, którzy odsiadywali wyroki więzienia za odmowę służby wojskowej oraz za przynależność religijną (zakaz działalności w Czechosłowacji - kwiecień 1947 r.). Przebywał w obozie pracy koło Jachymowa, w Bytiz. W 1960 r. na mocy amnestii wyszedł na wolność. Po dwóch miesiącach - już jako Świadek Jehowy został aresztowany za odmowę odbycia służby wojskowej. Odbywał karę w miejscowości Valdice. W 1968 r. wyszedł na wolność, i zaczął pracować w podziemnych drukarniach Świadków Jehowy. W 1975 r. został wtrącony na kilkanaście miesięcy do więzienia za działalność kaznodziejską.