FANDOM


Kurs Służby Pionierskiej – szkolenie dla pionierów (głosicieli pełnoczasowych) – osób, które rocznie poświęcają 840 godzin publicznej biblijnej działalności kaznodziejskiej - mówieniu o biblijnych wierzeniach Świadków Jehowy.

Kurs zapoczątkowano w grudniu 1977 roku w USA. Każdy taki pionier dostaje zaproszenie na dziesięciodniowy kurs (wcześniej trwał on dwa tygodnie). Świadek Jehowy przechodzi takie szkolenie, jeżeli spędzi jeden rok w służbie pionierskiej – jak sami nazywają taką działalność. Kurs ten składa się z 20 trzygodzinnych lekcji.

Od roku 2004 na to szkolenie wraz z nowymi uczestnikami są stopniowo zapraszani absolwenci od 5 lat pełniący służbę pionierską.

Uczą się na nim jak prowadzić rozmowy z napotykanymi ludźmi, omawiają Biblię i zagadnienia organizacyjne oraz jak w życiu codziennym kierować się zasadami z Pisma Świętego i jak pielęgnować oraz okazywać chrześcijańskie cechy, takie jak np. pokora, miłość. Wyposażenie takiego kursu to: Biblia i ich podręcznik – wydany przez Towarzystwo Strażnica organizatora kursu – Jaśniejcie jako źródła światła na świecie.

Na świecie spośród ok. 8 mln. aktywnych Świadków Jehowy, ok. 1 mln. (w Polsce ok. 8 tys.) to pionierzy pełnoczasowi z których większość uczestniczyła już w Kursie Służby Pionierskiej.

Zobacz też