FANDOM


Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga (ang. God's Word for Us Through Jeremiah) – 192 str., kolorowo ilustrowana publikacja Świadków Jehowy wydana w roku 2010 przez Towarzystwo Strażnica. Dostępna w 108 językach, też w wersji elektronicznej (Biblioteka Strażnicy), internetowej (Biblioteka Internetowa Strażnicy), w wydaniu odbitym dużym drukiem oraz wydaniu w alfabecie Braille'a .

W 15 rozdziałach "podręcznik ma pomóc przeanalizować Księgę Jeremiasza i Lamentacje oraz wyciągnąć z nich praktyczne wnioski dla siebie". Odpowiada na dwa zasadnicze pytania: Jak pisma Jeremiasza można odnieść do naszych czasów?, Jakie lekcje ty osobiście możesz wyciągnąć ze słów Bożych przekazanych przez Jeremiasza?. ISBN 978-83-61557-15-9 .

Rozdziały