FANDOM


Codzienne badanie Pism

Codzienne badanie Pism

Codzienne badanie Pism (ang. Examining the Scriptures Daily) – 122 stronicowa, coroczna publikacja. Pierwsze wydanie w 1986 roku (w j. polskim –1987), 115 języków, też wydania brajowskie, j. migowego, dużym drukiem, elektronicznie – CD (Watchtower Library), on-line (PDF) oraz Internetowa Biblioteka Strażnicy.

Zawiera tzw. "teksty dzienne i komentarze". Po wstępie i omówieniu myśli przewodniej na dany rok (wersetu biblijnego tzw. "tekstu rocznego" – zmieniającego się co rok), na każdy dzień w roku zamieszczono werset biblijny wraz z krótkim do niego komentarzem, zaczerpniętym z opublikowanych (rok wcześniej) artykułów w Strażnicy. Historia sięga 1905 roku, kiedy to opublikowano książkę Niebiańska manna, czyli rozmyślania duchowe na każdy dzień w roku dla domowników wiary, w latach 1927–1985 teksty dzienne publikowane były w Roczniku Świadków Jehowy (w Polsce w postaci broszurki Teksty dzienne i komentarze). Świadkowie Jehowy są zachęcani, aby codziennie omawiać werset biblijny, korzystając z tej publikacji. Tak czynią wszyscy wolontariusze rodziny Betel w czasie tzw. porannego wielbienia, przy śniadaniu.