FANDOM


Bądź moim naśladowcą (ang. Come Be Me Follower) – 192 str., (30 kolorowych ilustracji), publikacja Świadków Jehowy, wydana w roku 2007 przez Towarzystwo Strażnica. Jest dostępna w 66 językach (też wyd. elektroniczne – CD (Watchtower Library) i on-line). ISBN 83-86930-90-X .

Tytuł zaczerpnięty został ze słów Jezusa Chrystusa (Ew. Marka 10:21) "Chodź, bądź moim naśladowcą". Zdaniem wydawców książka ma "pogłębić miłość do Syna Bożego i do jego niebiańskiego Ojca". Opisuje przymioty, orędzie i gorliwość w działalności ewangelizacyjnej Jezusa. Trzy części, 18 rozdziałów, na które składają się fragmenty do których zadano pytania. Na końcu każdego rozdziału umieszczono w ramce 4 pytania podsumowujące, opatrzone nagłówkiem "Jak możesz naśladować Jezusa?".

Rozdziały

  • 1. "Bądź moim naśladowcą" — co Jezus miał na myśli?
  • 2 "Droga i prawda, i życie"
 • CZĘŚĆ 1 "Chodź i zobacz" Chrystusa
  • 3 "Jestem (...) uniżony w sercu"
  • 4 ‛Oto Lew z plemienia Judy’
  • 5 "Wszelkie skarby mądrości"
  • 6 "Nauczył się posłuszeństwa"
  • 7 ‛Biegnijmy wytrwale, uważnie wpatrując się w Jezusa’
 • CZĘŚĆ 2 ‛Nauczanie i głoszenie dobrej nowiny’
  • 8 "Po to zostałem posłany"
  • 9 "Idźcie (...) i czyńcie uczniów"
  • 10 "Jest napisane"
  • 11 "Nigdy żaden inny człowiek nie mówił jak ten"
 • 12 "Bez użycia przykładu niczego do nich nie mówił"
 • CZĘŚĆ 3 "Przymusza nas (...) miłość Chrystusa"
  • 13 "Miłuję Ojca"
  • 14 "Podeszły do niego wielkie tłumy"
  • 15 "Zdjęty litością"
  • 16 "Umiłował ich do końca"
  • 17 "Nikt nie ma miłości większej niż ta"
  • 18 "Dalej mnie naśladuj"