FANDOM


30 września:

  • 1914 - ostatni dzień 4-dniowego zgromadzenia w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork.
  • 1923 - ostatni dzień specjalnej 4-miesiecznej działalności George Younga w Brazylii. Zorganizował 21 zebrań publicznych z udziałem 3600 osób, 48 zebrań zborowych, na których było 1100 obecnych, oraz bezpłatnie rozpowszechnił 5000 publikacji w języku portugalskim.
  • 1944 - w Pittsburgu (stan Pensylwania), rozpoczęcie trzydniowego specjalnego zgromadzenia służbowo-organizacyjnego Towarzystwa Strażnica.
  • 1973 - ostatni dzień tygodniowej specjalnej kampanii zapraszania na kongresy międzynarodowe w kilku krajach świata, rozpowszechiono 130 milionów czterostronicowych zaproszeń.