FANDOM


30 marca:

  • 1931 - gestapowcy wtargnęli do praskiego biura Towarzystwa Strażnica.
  • 1961 - odbyła się Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa.
  • 1990 - z zachodnioniemieckiej drukarni Towarzystwa Strażnica wyjechała do NRD pierwsza ciężarówka z 25 tonami publikacji Świadków Jehowy.
  • 1991 - odbyła się Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa.
  • 1995 - w Paryżu odbył się duże zjazd ocalałych więźniów -Świadków Jehowy - byłych obozów koncentracyjnych.
  • 2001 - sąd rejonowy w Kobe w Japonii wydał korzystne orzeczenie w sprawie dotyczącej wyznawczyni, którą uprowadzono i przez 17 dni przetrzymywano, żeby zmienić jej wierzenia religijne. Sąd uznał, że pozwany kaznodzieja baptystów, działając w zmowie z byłym mężem i jego krewnymi, wbrew woli pozbawił ją wolności, i nakazał mu wypłacić odszkodowanie w wysokości 400 000 jenów (ok. 13 500 zł.)
  • 2010 - odbyła się Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa.