FANDOM


1 stycznia:

  • 1895 - od tego dnia do 1 października roku 1931 na stronie tytułowej Strażnicy zamieszczona była ilustracja, pod którą umieszczono cytat z Biblii (Ew. Łukasza 21:25-28), przedstawiała wieżę, z której rozchodziły się promienie światła, podczas gdy w skalny fundament tej strażnicy uderzało rozhukane morze. W taki sposób czasopismo to uwypuklało swoją misję wobec pokolenia, którego przedstawiciele jeszcze żyją i czytają niniejsze wydanie.
  • 1926 - od wydania z tego dnia Strażnica dokłada szczególnych starań, by jak najbardziej wsławić przed całym światem imię Boga, o którym jest mowa w Biblii, to jest imię Jehowa.
  • 1950 - to ostatni dzień trzydniowego pierwszego zgromadzenia w Japonii, które odbyło się w domu misjonarskim w Kobe. Czterech pierwszych pionierów po II wojnie światowej rozpoczęli działalność w Korei.
  • 1956 - wprowadzono funkcję nadzorcy strefy (wówczas sługa strefy), glob ziemski podzielono na dziesięć stref, z których każda obejmowała kilka oddziałów Towarzystwa Straznica. Wykwalifikowani mężczyźni z Biura Głównego i doświadczeni nadzorcy oddziałów odwiedzali poszczególne Biura Oddziału.
  • 1962 - otwarcie Biura Oddziału na Islandii.
  • 1976 - w Ciele Kierowniczym zaczęło funkcjonować sześć komitetów, którym powierzono nadzór nad działalnością całej organizacji i wszystkich zborów.
  • 1996 - ośrodek we wsi Sołniecznoje koło Sankt Petersburga w Rosji zaczął pełnić funkcję oficjalnej filii Towarzystwa Strażnica.
  • 2000 - otwarcie nowego Biura Oddziału w Beninie.
  • 2008 - publikuje się dwa różne wydania Strażnicy: jedno przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców (do rozpowszechniania z 1. dnia miesiąca) i drugie, adresowane głównie dla Świadków Jehowy (do studium z 15. dnia miesiąca).
  • 2009 - wprowadzono zmiany w harmonogramie zebrań zborowych. Zborowe studium książki odbywa się razem z teokratyczną szkołą służby kaznodziejskiej i zebraniem służby. Nazwa zborowe studium książki została zmieniona na zborowe studium Biblii. Określenie nadzorca przewodniczący zmieniono na koordynator grona starszych. Każdy zbór wyznaczył sobie co miesiąc jeden dzień weekendu (na przykład w pierwszy weekend), w którym głosiciele przede wszystkim proponują ludziom studia biblijne.