FANDOM


„Paście trzodę Bożą” (ang. "Shepherding the Flock of God") – książka Świadków Jehowy z 2010 roku, wydana przez Towarzystwo Strażnica. Aktualny podręcznik dla starszych zboru.

Tytuł to tekst biblijny z 1 listu Piotra 5 rozdziału i 2 wersetu. 12 głównych rozdziałów omawia zagadnienia organizacyjne, dotyczące funkcjonowania zboru oraz postępowanie starszych w różnych kwestiach wyłaniających się w lokalnym zborze. Podręcznik ten jest również omawiany na specjalnym szkoleniu dla starszych zboru Świadków JehowyKursie Służby Królestwa.

Książka ma 146 stron. Jest dostępna również w wydaniu dużym drukiem.