FANDOM


‘Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym’ (ang. Bearing Thorought Witness About God's Kingdom) – książka Świadków Jehowy, wydana przez Towarzystwo Strażnica w 2009 roku. Książka została podzielona na 8 części – każda omawia pewien fragment Dziejów Apostolskich. Poszczególne części pokazują, jaka nauka płynie z opisanych zdarzeń i jak możemy osobiście zastosować to, czego się dowiedzieliśmy.

Ma 28 rozdziałów, 224 strony, jest kolorowo ilustrowana (zawiera ponad 120 ilustracji, mapy i ramki z dodatkowymi informacjami dotyczącymi miejsc, sytuacji, zwyczajów oraz postaci biblijnych i historycznych). Jest dostępna w 108 językach także dużym drukiem (dostępne również wydania brajlowskie; wersje elektroniczne on-line oraz na Watchtower Library). ISBN 978-83-61557-01-2.

Rozdziały

WPROWADZENIE
 • 1. Idźcie (...) i czyńcie uczniów
CZĘŚĆ 1 Napełniliście Jerozolimę waszą nauką
 • 2. Będziecie moimi świadkami
 • 3. Napełnieni duchem świętym
 • 4. Ludzie niewykształceni i prości
 • 5. ‛Musimy być posłuszni Bogu jako władcy’
CZĘŚĆ 2 Rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru
 • 6. Szczepan — pełen łaski oraz mocy
 • 7. Oznajmianie dobrej nowiny o Jezusie
 • 8. Zbór wszedł w okres pokoju
CZĘŚĆ 3 Ludzie z narodów przyjęli słowo Boże
 • 9. Bóg nie jest stronniczy
 • 10. Słowo Jehowy dalej rosło
CZĘŚĆ 4 Wysłani przez ducha świętego
 • 11. Pełni radości i ducha świętego
 • 12. Śmiałe mówienie z powoływaniem się na Jehowę
CZĘŚĆ 5 Apostołowie i starsi zebrali się, aby rozpatrzyć tę sprawę
 • 13. Powstał niemały zatarg
 • 14. Doszliśmy do pełnej jednomyślności
CZĘŚĆ 6 ‛Wróćmy i odwiedźmy braci’
 • 15. "Umacnianie zborów"
 • 16. Przepraw się do Macedonii
 • 17. Prowadził z nimi rozważania na podstawie Pism
 • 18. ‛Poszukujcie Boga, a rzeczywiście Go znajdziecie’
 • 19. Mów i nie milcz
CZĘŚĆ 7 Nauczanie (...) publicznie i od domu do domu
 • 20. ‛Słowo Jehowy zyskuje przewagę’ mimo sprzeciwu
 • 21. Jestem czysty od krwi wszystkich ludzi
 • 22. Niech się stanie wola Jehowy
CZĘŚĆ 8 ‛Głoszenie Królestwa Bożego bez przeszkód’
 • 23. Posłuchajcie, co (...) powiem na swoją obronę
 • 24. Nabierz otuchy!
 • 25. Odwołuję się do Cezara!
 • 26. Ani jedna dusza spośród was nie zginie
 • 27. ‛Dawanie dokładnego świadectwa’
PODSUMOWANIE
 • 28. Aż do najodleglejszego miejsca na ziemi
 • Wykaz ilustracji

Pobierz