FANDOM


Świadkowie Jehowy w województwie warmińsko-mazurskim – 50 zborów i Świadków Jehowy ok. 5000 wyznawców głosicieli w województwie warmińsko-mazurskim[1] W styczniu 2018 roku na terenie województwa znajdowały się miejsca zgromadzeń 50 zborów (w tym 4 grupy języka migowego, grupa angielskojęzyczna, grupa rosyjskojęzyczna oraz grupa polskojęzyczna na oddaleniu na terenie zakładu karnego)[2].

Historia Edytuj

Początki Edytuj

Działalność na terenie obecnego województwa podjęli w 1913 roku niemieccy współwyznawcy - zorganizowali tu serie wykładów biblijnych.

W 1920 roku, zorganizowano zgromadzenia w Królewcu i Gdańsku, na których byli obecni pierwsi wyznawcy z tego terenu. W roku 1928 rozpoczęto w miastach wyświetlanie nowego filmu Dramat Stworzenia - późniejszej niemieckiej wersji Fotodramy Stworzenia. W owym roku duże zgromadzenia odbyły się ponownie w Królewcu i w Gdańsku, na które przybyli wyznawcy z terenu obecnego województwa. W latach 20. XX w. duże grupy wyznawców działały w ówczesnych miastach i ich okolicach: Węgorzewo, Giżycko, Mrągowo, Lidzbark Warmiński, Pozezdrze, Szczytno, Olsztyn, Leśny Rów i Braniewo. W czasie nazizmu wielu tutejszych ówczesnych niemieckich wyznawców trafiło do więzień i hitlerowskich obozów koncentracyjnych za odmowę wyrzeczenia się służby dla Boga i rezygnacji z chrześcijańskiej neutralności.

Świadkowie Jehowy rozpoczęli na nowo swoją działalność w 1946 roku. Pierwsi wyznawcy sprowadzili się do wsi Mostkowo koło Łukty, rok później Tadeusz Wincenciuk był pierwszym wyznawcą w Olsztynie. W owym roku polscy współwyznawcy z Olsztyna, podjęli starania o pomieszczenia dla swoich potrzeb. Uzyskali lokal w Olsztynie przy ul. Sarnowskiego 6, z którego korzystał 17 osobowy miejscowy zbór. Pierwszym wyznawcą po II wojnie światowej w Ełku był kolejarz Henryk Rogiński. Przyjechał on w 1947 roku wraz z żoną, a w Szybie (obecnie dzielnica w Ełku) działała jego siostra - Abel. 30 czerwca 1948 roku państwowe władze województwa zamknęły olsztyńską salę, zbór ten liczył 63 głosicieli i sympatyków[3][4]. Powstały kolejne zbory najpierw w Klimach, Babiakach i Giżycku, a potem w innych miastach. W Giżycku w latach 1945-1947 była to grupka 5 osób [5].

Zakaz działalności Edytuj

W czasie zakazu działalności wspólnota ta rozrastała się liczebnie. Spotkania religijne organizowano w domach prywatnych, a większe - konwencje - na polanach leśnych i w ogrodach. W okresie zakazu działalności wielu wyznawców za swoje wierzenia było uwięzionych. Po roku 1956 prześladowania zelżały, choć formalnie obowiązywał zakaz działalności. Ogłoszono amnestię, do Olsztyna przyjechała też grupa repatriantów z Syberii. Drukowano też w konspiracji na powielaczach czasopisma (Strażnica i Przebudźcie się!) oraz książki. Większe zgromadzenia organizowano poza miastem, m.in. w lasach lub na posesjach wiejskich. W roku 1958 w podolsztyńskiej wsi Słupy na konwencje leśną przybyło 126 osób. Szczególnie od 60. XX w. głosiciele w lecie prowadzą grupową wyjazdową działalność kaznodziejską na terenach gdzie jest mniej wyznawców - tzw. grupy pionierskie (wcześniej: obozy pionierskie, ośrodki pionierskie). Liczba wyznawców wzrastała, powstały kolejne zbory. W roku 1977 olsztyńskich Świadków Jehowy odwiedził Daniel Sydlik, członek Ciała Kierowniczego.


Za zgodą władz w 1982 roku zorganizowano w mieście pierwsze zgromadzenie. Jeden z nich odbył się w olsztyńskiej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania. W następnych latach wyznawcy regularnie wynajmowali ten obiekt do organizowania zgromadzeń. Wynajmowano też inne sale publiczne, na przykład na doroczną uroczystość Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa. W połowie lat 80. XX w. liczba wyznawców w Olsztynie sięgała ponad 200 osób i wraz ze schyłkiem systemu komunistycznego nastąpił dalszy wzrost liczebny. 12 czerwca 1988 roku została oddana do użytku Sala Królestwa przy ul. Bałtyckiej 142 w dzielnicy Gutkowo. Służyła ona wyznawcom do roku 2012.


Ponowna rejestracja prawna i rozwój Edytuj

12 maja 1989 roku Świadkowie Jehowy w Polsce zostali ponownie prawnie zarejestrowani jako związek wyznaniowy.

5 lutego 1994 roku otwarto nowy, większy obiekt zbudowany w ciągu 18 miesięcy przy ul. Traugutta 12. Ten kompleks dwóch Sal Królestwa, z którego korzystało ok. ówczesnych 600 olsztyńskich wyznawców.


W latach 1994-2008 Świadkowie Jehowy organizowali kongresy okręgowe (letnie) na Stadionie OSiR (Stadion Stomil[6]) przy al. Piłsudskiego w Olsztynie. W ramach wynajmu[7] obiekt ten był wtedy generalnie sprzątany i często remontowany przez Świadków Jehowy[8].

Na początku lat 90. XX w. zanotowano ok. 2000 wyznawców. 5 lutego 1994 roku w Olsztynie otwarto kompleks dwóch Sal Królestwa z którego korzystało ok. 600 olsztyńskich wyznawców. Obecnie jest w tym mieście ponad 1000 wyznawców, należących do 10 zborów. Sale Królestwa znajdują się przy ul. Bałtyckiej, ul. Traugutta i ul. Borowej[9]. Sala Królestwa w Giżycku funkcjonuje od 1996 roku. W 2000 roku na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z 1954 roku i uniewinnił jednego z wyznawców, który od sierpnia 1952 roku do grudnia 1953 roku na terenie powiatów Pisz i Kolno był aktywnym członkiem związku pod nazwą Świadkowie Jehowy [10]. W 2009 roku w dwóch olsztyńskich zborach było 174 wyznawców, a na uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa było 289 osób.

W październiku 2010 roku trzy ełckie zbory otworzyły nowy kompleks Sal Królestwa dla 350 wyznawców z tego miasta. Od 2002 roku warmińscy wyznawcy korzystają ze zgromadzeń obwodowych i specjalnych we własnej Sali Zgromadzeń w Malborku, natomiast mazurscy wyznawcy z wypożyczanej hali w Ełku.

Wyznawcy z Warmii spotykali się na kongresie okręgowym na stadionie w Olsztynie (w 2012 roku w Ostródzie) oraz Gdańsku (z rejonu Elbląga), a wyznawcy z okolic Ełku na stadionie w Łomży (poprzednio w Białystoku) [11][12].

W 2012 roku mniejsze zbory scalono w większe. Kongres okręgowy pod hasłem Strzeż swego serca! odbył się od 20 do 22 lipca 2012 roku na stadionie w Ostródzie, na którym byli obecni wyznawcy i inne osoby zainteresowane z Olsztyna. Przez ostatnie trzy tygodnie przed tym kongresem wyznawcy z tutejszych zborów brali udział w ogólnoświatowej kampanii osobistego zapraszania wszystkich mieszkańców regionu na ten kongres[13][14][15]. W 2012 roku mniejsze zbory scalono w większe (z 64 do 56). W 2013 roku kongres odbył się w Mrągowie w tamtejszym amfiteatrze.

Miejscowi Świadkowie Jehowy zapewniają opiekę religijną potrzebującym jej pacjentom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie[16].

Zbory z własnymi Salami Królestwa Edytuj


PrzypisyEdytuj

 1. GUS: Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
 2. Dane według wyszukiwarki zborów na oficjalnej stronie Świadków Jehowy (www.jw.org), dostęp z 19 stycznia 2018.
 3. A. Kopiczko, Panorama wyznaniowa województwa olsztyńskiego po II wojnie światowej, ss. 63, 64
 4. Archiwum UW, t. 73, dok. 37. Decyzja wojewody, 20. III 1948 r.
 5. gizycko.pl
 6. Olsztyn. Zjazd świadków Jehowy - Olsztyn, Naszemiasto.pl
 7. Na stadionie Świadkowie Jehowy, OKS Stomil on-line (stomil.olsztyn.pl), 2001-07-12
 8. Chrzciny na stadionie (Olsztyn24.com)
 9. olsztyn24.com
 10. Rzeczpospolita 23.10.2000
 11. elk.24.pl
 12. Kongres dla wyznawców z okolic Ełku
 13. Ostróda: Kongres Świadków Jehowy, Net-Kurier.pl, 2012-07-18
 14. „Strzeż swego serca” - Kongres Świadków Jehowy w Ostródzie, www.ostrodaonline.pl, 09 lipca 2012
 15. Ostróda: Kongres Świadków Jehowy: naszaostroda.pl 21.07.2012
 16. Opieka duszpasterska, Poliklinika MSW Olsztyn