FANDOM


Kongres Kraków 2011

Kongres, Kraków, 2011

Kongres 2012. Hasło

W 2012 roku kongres okręgowy Strzeż swego serca! odbył się też na stadionie Cracovii

Baner Kongres 2011

Tablica informacyjna kongresu okręgowego w 2011 roku

Sala Królestwa.Kraków-Ruczaj.006

Kompleks Sal Królestwa, Kraków os. Ruczaj (ul. Kobierzyńska)

Sala Królestwa. Kraków-Bronowice.1

Sala Królestwa w Krakowie-Bronowicach...

Sala Królestwa Kraków-Grzegórzki. 1

...Krakowie-Grzegórzkach...

Sala Królestwa Chrzanów.2

...Chrzanowie...

Sala Królestwa Krzeszowice

...Krzeszowicach...

Sala Królestwa.Libiąż

...Libiążu...

Kingdom.Hall. Łany

...Nowej Górze-Łanach...

Sala Królestwa Nowy Sącz

...Nowym Sączu...

Sala Królestwa.Rudno

...Rudnie...

613

...Tarnowie...

Sala Króestwa Trzebinia-Siersza. 1

... Trzebini-Sierszy

Centrum Kongresowe Sosnowiec

Od 1999 roku małopolscy wyznawcy korzystają też z Centrum Kongresowego w Sosnowcu

Świadkowie Jehowy w województwie małopolskim - wspólnota ok. 7300 Świadków Jehowy (głosicieli) działająca na terenie województwa małopolskiego, aktualnie należąca do 76 zborów[1][2] (w tym zbór anglojęzyczny, rosyjskojęzyczny, ukraińskojęzyczny, zbór języka migowego oraz grupy języka migowego, grupa chińskojęzyczna, hiszpańskojęzyczna, portugalskojęzyczna, polskojęzyczna na oddaleniu), spotykająca się w 45 Salach Królestwa (w tym w 3 kompleksach Sal; w dwóch w Krakowie oraz Krążku k. Bukowna), należąca obecnie do 6 obwodów.

Zbory, Sale Królestwa i zebrania Edytuj

Sprawdź aktualne pory zebrań na: JW.ORG

Kraków:Edytuj

 • Zobacz więcej w osobnym artykule: Świadkowie Jehowy w Krakowie
  • 23 zbory - ponad 2500 wyznawców - Angielski, Azory, Bieńczyce, Kozłówek, Krowodrza, Łobzów, Migowy, Na Lotnisku, Opatkowice, Piastów, Podgórze, Prokocim, Prądnik-Grzegórzki, Rakowice, Rosyjski, Ruczaj, Salwator, Stalowe, Stare Miasto, Tysiąclecia, Ukraiński, Urocze, Wola Duchacka.

Sale Królestwa:Edytuj

 • ul. Fatimska 63 kompleks sal (zbory: Bieńczyce, Na Lotnisku, Piastów, Rakowice, Tysiąclecia, Urocze);
 • ul. Kobierzyńska 88A kompleks sal (zbory: Podgórze, Rosyjski, Ruczaj, Salwator, Ukraiński);
 • ul. Libery 20 (zbór: Prokocim);
 • ul. Na Polach 36a (zbory: Azory, Krowodrza, Łobzów);
 • ul. Nadzieja 26 (zbory: Kozłówek, Wola Duchacka);
 • ul. Poronińska 17 (zbór: Opatkowice);
 • ul. Semperitowców 14 (zbory: Angielski Migowy, Prądnik-Grzegórzki, Stare Miasto i grupy: chińskojęzyczna, hiszpańskojęzyczna, portugalskojęzyczna);
 • ul. Stare Wiślisko 51A (zbory: Stalowe);

powiat olkuskiEdytuj

powiat krakowski Edytuj

powiat oświęcimski Edytuj

powiat chrzanowski Edytuj

powiat wadowickiEdytuj

powiat gorlickiEdytuj

powiat nowotarskiEdytuj

powiat wielickiEdytuj

powiat bocheńskiEdytuj

powiat miechowskiEdytuj

powiat myślenickiEdytuj

Nowy SączEdytuj

 • Zobacz więcej w osobnym artykule: Świadkowie Jehowy w Nowym Sączu
  • 2 zbory (Południe, Północ i grupa języka migowego) - ok. 250 wyznawców w mieście.
  • Sala Królestwa: Nowy Sącz, ul. Węgierska 213

Tarnów Edytuj

 • Zobacz więcej w osobnym artykule: Świadkowie Jehowy w Tarnowie
  • 2 zbory (Wschód, Zachód oraz grupa języka migowego ) - ok. 250 wyznawców.
  • Sala Królestwa: Tarnów, ul. Okrężna 2

powiat dąbrowskiEdytuj

powiat limanowskiEdytuj

powiat nowosądeckiEdytuj

powiat suskiEdytuj

powiat tarnowskiEdytuj

powiat tatrzańskiEdytuj

powiat brzeskiEdytuj

powiat proszowickiEdytuj

Historia Edytuj

Początki Edytuj

 • 1891. Do Krakowa przybył Charles Taze Russell. Nie doszło wtedy do wygłoszenia publicznego przemówienia - z powodu restrykcji rządowych, niemniej jednak przeprowadził on kilkanaście indywidualnych rozmów religijnych[3].
 • 1920. Do Krakowa powrócił z USA Jan Kusina, który szybko zorganizował w tym mieście grupkę wyznawców. Przyjezdni wyznawcy polskiego pochodzenia z USA rozpoczęli działalność kaznodziejską, powstał mały zbór ówczesnych Badaczy Pisma Świętego w Inwałdzie, koło Andrychowa, który liczył wówczas 13 osób. Wkrótce za działalność została aresztowana jedna z tych osób i otrzymała wyrok trzech miesięcy aresztu. Na północno-wschodnim terenie obecnego województwa - Podlipie, Olkusz, Wolbrom po Miechów - działalność ewangelizacyjną prowadzili wyznawcy ze zboru Ząbkowice (dzisiejsza dzielnica Dąbrowy Górniczej)[4].
 • 1921. Powstał zbór krakowski. Małżeństwo Jaworskich przybyło z Francji i zamieszkało w Krakowie na ul. Bonerowskiej 3. Gorliwi głosiciele byli prześladowani. W związku z tym wyznawcy latem spotykali się nad Wisłą lub na Skałkach Twardowskiego. W owym czasie Józef Krett, ówczesny pielgrzym z USA złożył wizytę w krakowskim zborze. W krakowskiej sali przy ul. Dunajewskiego 5 wyświetlano film Fotodrama Stworzenia.Z emigracji powrócił również niejaki Winiarz z Mielca, który zakupił w Krakowie dom na salę zebrań. Zarejestrowany zbór miał swoją siedzibę przy ul. Kącik 5 w Podgórzu[5]..
 • 1922. W Krakowie odbyła się dyskusja trzech wyznawców z trzema teologami katolickimi. W owym czasie pojawili się pierwsi wyznawcy w okolicach Trzebini i Myślachowic[6] oraz w Nowym Sączu. Franciszek Puchała, będąc na emigracji w USA, w 1920 roku nawiązał kontakt z ówczesnymi Badaczami Pisma Świętego. Dwa lata później po powrocie do kraju wydał własnym kosztem ulotkę zawierającą 13 doktryn katolickich. Obiecał w niej, że za udowodnienie ich biblijnego pochodzenia zapłaci po 10000 marek polskich. Treść dyskusji podjętej i przegranej przez teologów jezuickich (m.in. Jana Rostworowskiego[7]) została wydana w formie broszury Bitwa na niebie nakładem 10000 egzemplarzy, nie licząc dodruków[8].
 • 1923. Dzięki nagłośnieniu tej sprawy w owym roku w mieście studiowaniem Pisma Świętego było już zainteresowanych 69 osób, które byłe obecne na Pamiątce. Z czasem władze kościelne wywierały coraz większą presję na władze świeckie, nakłaniając je do aresztowań ówczesnych Badaczy Pisma Świętego. Później Puchała został ówczesnym sługą kraju i był do śmierci w 1971 roku Świadkiem Jehowy. W Inwałdzie na Pamiątce w marcu owego roku było obecnych 22 osoby. Wyznawcy w Roczynach pod Andrychowem. W sierpniu w Wawrzeńczycach odbył się kongres, na którym było ok. 100 osób mówcami byli Puchała i Kasprzykowski (sługa kraju). Pomimo zezwolenia władz starostwa, miejscowy ksiądz zaalarmował policję, która aresztowała Kasprzykowskiego. Ok. 50 wyznawców towarzyszyła mu w 35 km podróży, gdy był eskortowany przez 10 policjantów do starosty miechowskiego, który ich uwolnił i dokończono kongres w Woli Batorskiej[9].
 • 1924. W lutym policja przeprowadziła rewizję w domów jednego z wyznawców koło Andrychowa i konfiskując ich publikacje. Na Pamiątce w owym roku było obecnych w Inwałdzie 35 osób, które pozostały później Badaczami Pisma Świętego, odłączając się od Towarzystwa Strażnica[10].
 • 1927. We wsi Wawrzeńczyce działał 27 osobowy zbór, gdzie temu zborowi przewodniczył właśnie Puchała[11]. Franciszek Raczek z Limanowej działał jako kolporter w Kaliszu. Franciszek Puchała działał również we wschodnich podkrakowskich miejscowościach[12].
 • 1930. Za oszczerstwa przeciw krakowskiej grupie wyznawców został ukarany redaktor krakowskiego Ilustrowanego Kuriera Codziennego. Powstał również zbór w Nowym Sączu.
 • 1932. W Krakowie i okolicach działało dwóch pionierów: Stanisław Czerniak i Stanisław Oryż. Powstała grupa wyznawców w Olkuszu[13].
 • 1935. Władze francuskie zarządziły deportację górników polskiego pochodzenia, wskutek czego kilkanaście współwyznawców z Francji, a potem również z Belgii powróciło do zachodniej części obecnego województwa w okolice Trzebini i Bukowna, gdzie powstały zbory. Na terenie województwa działali pionierzy m.in. Stanisław i Józef Czerniak, Stanisław Oryż, Stanisław Mleczak, Jan Świder, Jacek Jankowski, Bolesław Zawadzki, Jan Tałaj, Józef Makowski, którzy działali również w województwach ościennych, punktem wypadowym był dom Puchały w Woli Batorskiej[14].
 • 1936. Sala Królestwa mieściła się w Krakowie przy ul. Brackiej, do której należał 15-osobowy zbór krakowski. Nadzorcą był Alojzy Prostak, który miał pieczę nad innymi zborami w województwie. Głosiciele ze zboru krakowskiego prowadzili działalność ewangelizacyjną głównie w podkrakowskich wioskach[15].

Okres II wojny światowej Edytuj

 • Zobacz więcej w artykule: Świadkowie Jehowy w Oświęcimiu#Okres II wojny światowej
 • 1939-1945. W czasie II wojny światowej wielu małopolskich wyznawców zginęło w hitlerowskich obozach koncentracyjnych m.in. w Auschwitz-Birkenau. W ciągu blisko 5 lat istnienia obozu osadzono w nim co najmniej 404 Świadków Jehowy z Niemiec, Polski, Czech, Austrii, ZSRR, Jugosławii, Węgier, Holandii i innych krajów. W obozie tym, organizowano nielegalnie spotkania religijne, także dla więźniów zainteresowanych nauką głoszoną przez wyznawców, dzięki czemu grupa więźniów w obozie została Świadkami Jehowy. Naziści starali się, aby w jednym bloku nie przebywało więcej niż 2-3 wyznawców. Mieczysław Kaleciński został aresztowany wraz z kilkoma innymi współwyznawcami na początku wojny w Bukownie, za odmowę pracy na rzecz Trzeciej Rzeszy, wspomina: "Niemcy zamierzali wcielić nas do straży ogniowej, która wówczas była służbą paramilitarną. Kazali podpisać oświadczenie, że nie jesteśmy Żydami i że będziemy sumiennie wykonywali wszelkie zadania na rzecz hitlerowskiego państwa. Nie mogliśmy na to przystać, zgodnie bowiem z regułami naszej wiary, nie możemy być żołnierzami ani pracować na rzecz wojska.". Za karę Kaleciński wraz z Cebą trafili do obozu przejściowego w Mysłowicach. Tam próbowano wcielić ich do grupy zajmującej się łapaniem zbiegłych więźniów. Odmówili, choć sam landrat straszył ich, że "pójdą do nieba przez komin". Czekał ich wieloletni koszmarny szlak: Jaworzno II, Birkenau, w końcu obóz śmierci w Mauthausen-Gusen. Tam próbowano zatrudnić ich w fabryce uzbrojenia. Odmówili. "Gestapowcy bili nas dwójkami, jakby zabawiali się w jakąś potworną grę. W ruch szły pięści, pałki i obcasy. To cud, że niektórzy z nas przeżyli" - wspomina Cebo[16]. Świadkowie Jehowy po aresztowaniu przez nazistów byli osadzani w aresztach w Bolesławiu k. Olkusza, Brzesku, Krakowie, Trzebini czy Tarnowie[17][18]. Zbór krakowski powielał literaturę dla współwyznawców z województw krakowskiego i kieleckiego, aż do roku 1947[19].
 • 1941. Heinrich Himmler osobiście nakłaniał wyznawców w owym roku do podpisania oświadczenia o wyrzeczeniu się wiary, jednak nikt tego nie uczynił[20][21][22][23][24][25]. Grupę z obecnego województwa, stanowili przede wszystkim wyznawcy z okolic Bukowna i Olkusza. Wśród pierwszych osadzonych - 26 maja 1941 roku - byli m.in.: Bolesław Cebo ze Starego Bukowna, Roman Dąbek, Mieczysław Kaleciński, Jan Kasperkiewicz, Antoni Trzcionkowski - wszyscy z Bukowna-Starczynowa, Jan Dąbek z Podlipia, Jan Szyguła ze Starego Ujkowa, Stanisław Uliniarz z Olkusza-Słowików, Ignacy Imielski z Osieka, a także wyznawcy z okolic Dąbrowy Górniczej - 26 osób.
 • 1942. W obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu osadzono dużą grupę wyznawców z rejonu Wisły, Ustronia i Cieszyna, a potem z Łodzi i innych miast. 26 marca wśród niemieckich więźniarek przybyłych z KL Ravensbruck było co najmniej 7 Świadków Jehowy. Kolejne przywożone do Auschwitz więźniarki Świadkowie Jehowy także były Niemkami. Niektóre z nich zatrudniano przy rejestracji nowo przybyłych[26][27]. Od końca kwietnia rozpoczęto osadzanie współwyznawców z okolic Lublina oraz Niemiec, Holandii i innych krajów, początkowo umieszczano je na terenie macierzystego obozu w Oświęcimiu, trwało to do połowy sierpnia. Następnie decyzją władz obozowych przeniesione zostały do Brzezinki, na odcinek BIa[28][29][30][31][32][33]. 12 listopada została osadzona w KL Auschwitz Else Abt. Prof. Christine King, napisała: "Im bardziej byli uciskani, tym mocniej zwierali szeregi, a ich opór nabierał twardości diamentu". Wyznawcy byli również osadzeni w tarnowskim więzieniu skąd przewieziono ich do Auschwitz (m.in. Stanisław Zając z Borysławia). We wrześniu trafił do obozu Auschwitz Jan Otrębski z ówczesnych Ząbkowic (Dąbrowa Górnicza).
 • 1943. Powstał zbór w Bydlinie (na północno-wschodnim krańcu obecnego województwa). 17 marca owego roku po 6 tygodniach okrutnego uwięzienia w Cieszynie został osadzony w obozie Auschwitz wyznawca Andrzej Szabot z Wisły. Wkrótce w kwietniu osadzeni zostali inni członkowie rodziny Szalbotów oraz Cienciałow. Natomiast 3 grudnia, po śledztwie osadzono tam także Pawła Szalbota. Jedna ze współwyznawczyń z Podlipia odbywała pracę przymusową na terenie gumowni w Trzebini. W więzieniu w Mysłowicach wyznawcą został były porucznik AK z Miechowa.

Okres powojenny, prześladowania Edytuj

 • 1947. 25 i 26 maja w hali Sokół w Krakowie na kongresie (tzw. zjeździe ogólnokrajowym) obecnych było ok. 7000 wyznawców, którzy nosiło plakietki w kształcie fioletowego trójkąta, 476 osób zostało ochrzczonych w rzece Wisła. Chrztu udzielało 16 wyznawców. Powstała tzw. Strefa (obwód) krakowska - jedna z 11 ówczesnych stref w kraju. Nadzorcą został Alojzy Prostak z Krakowa. Na koniec grudnia w ówczesnym województwie krakowskim były 22 zbory. W Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Zakopanem odbyły się zgromadzenia[34].
 • 1949. W Krakowie wynajmowano różne salę kinowe i inne, gdzie wygłaszano wykłady biblijne. Zbór krakowski liczył ponad 60 głosicieli.
 • 1951. Trzebińscy głosiciele rozpoczęli regularną wyjazdową działalność kaznodziejską nawet w okolicach Andrychowa i Krzeszowic. Z Trzebini działalność rozpowszechniła się na tereny zachodnie obecnego powiatu krakowskiego - okolice Krzeszowic - powstały grupy wyznawców w okolicach Nowej Góry i Racławic. W Olkuszu odbyło się zgromadzenie. 22 marca Władysław Sukiennik z Krakowa w procesie warszawskim został wraz z 7 innymi skazany za działalność wyznaniową. 26 kwietnia Kusina został w czasie działalności kaznodziejskiej aresztowany. W krakowskim więzieniu Telegraf, został pobity i posądzony o herezję i bolszewizm. 11 sierpnia został uniewiniony przez Sąd Okręgowy [35]. Jesienią w miejscowości Zalesie Golczowskie k. Olkusza został wybrany nowy Komitet Kraju.
 • 1953. Wyznawcy pojawili się w Sułkowicach k. Andrychowa. Działalność wydawnicza ich publikacji była prowadzona konspiracyjnie w kilku ukrytych ośrodkach drukarskich na terenie województwa, w marcu 1953 roku - według doniesień prasowych - w ręce UB wpadła jedna z nich w Podlesiu koło Olkusza[36].
 • 1954. W pogrzebie nadzorcy obwodu Alojza Prostaka skatowanego przez UB, wzięło udział ok. 2000 osób, nad grobem wygłoszono przemówienie, dobitnie potępiające sadystyczne metody śledztwa stosowane przez UB.
 • 1955. Szczególnie od tego roku wielu wyznawców za działalność religijną oraz za odmowę służby wojskowej zostawali skazywani na kary więzienia w zakładach karnych w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Wiśniczu, Wadowicach i Trzebini.
 • 1956. Udało się zdobyć najpierw jeden, a potem kilka następnych niewielkich powielaczy offsetowych marki Rotaprint. Życzliwie usposobiony kierownik niedużej drukarni w Krakowie pokazał wyznawcom, jak się obsługuje takie maszyny i przygotowuje matryce aluminiowe.
 • 1960. Działalność wyznawców z okolic Trzebini dotarła również na tereny obecnego powiatu oświęcimskiego i wadowickiego. Powstały następne grupy wyznawców w okolicach Krzeszowic, Niepołomic, Skawiny, Olkusza, Wolbromia, Nowego Sącza i Słomnik oraz w niektórych miejscowościach wokół Krakowa. W owym roku Mariana Brodaczewskiego, bezpieka usiłowała aresztować na krakowskim cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w trakcie pogrzebu teściowej. Potem zatrzymano go na ulicy i przewieźli do krakowskiej komendy MO. Agent UB doniósł, "że Brodaczewski jest członkiem trzyosobowego Komitetu Krajowego i sługą okręgu II obejmującego teren województwa krakowskiego oraz część województw kieleckiego i rzeszowskiego" i jest odpowiedzialny za łączność ze współwyznawcami z zachodniej Ukrainy. Zakład Kryminalistyki KGMO nakazał rewizje u członków wyznania, m.in. w Krakowie znaleziono różne arkusze papieru listowego, kratkowanego i bloczki kieszonkowe. Specjaliści mieli przeprowadzić ekspertyzę grafologiczną, mającą dowieść, że wszystko zostało nakreślone tą samą ręką Brodaczewskiego. "Grafolodzy jednak się ociągali, stale domagali się nowych próbek pisma. Ale Brodaczewski okazał się niewdzięcznym aresztantem, bo nie dość, że odmawiał jakichkolwiek zeznań kapitanowi Stefanowi Pabisiakowi z SB w Warszawie, to nie chciał nawet tej odmowy potwierdzić własnym podpisem" [37]. Późnym wieczorem 16 kwietnia w Giebułtowie pod Krakowem, aresztowano sługę (nadzorcę) kraju Wilhelma Scheidera, który ukrywał się w domu współwyznawców - Gołdów [38].
 • 1964. Organizowano tzw. konwencje leśne na polanach leśnych lub w ogrodach współwyznawców - np. jedno z pierwszych w Krakowie odbyło się w ogrodzie wyznawców [39].
 • 1965-1969. Grupy wyznawców rozrastały się liczebnie, powstawały nowe zbory, m.in. w Chrzanowie oraz w budowanej Nowej Hucie. W następnych latach rozrastały się one liczebnie, powstał zbór w Andrychowie. A rozrastające się liczebnie dzielono na mniejsze, które po przekroczeniu ponad 120-150 głosicieli znowu dzielono na nowe. Szczególnie od lat 60. XX w. głosiciele w lecie prowadzą grupową wyjazdową działalność kaznodziejską na terenach gdzie jest mniej wyznawców - tzw. grupy pionierskie (wcześniej: obozy pionierskie, ośrodki pionierskie).
 • 1977. Daniel Sydlik z Ciała Kierowniczego spotkał się z niektórymi wyznawcami na terenie obecnego województwa. Wówczas też kilku wyznawcom udało się wyjechać na kongres poza granice Polski — do Lille we Francji,
 • 1978. Kilku wyznawcom udało się wyjechać na kongres do Kopenhagi w Danii. Powstał zbór w Wadowicach i Spytkowicach.
 • 1980. Wśród 2 tys. delegatów z Polski uczestniczących w kongresie w Wiedniu, kilkudziesięciu pochodziło z terenu obecnego województwa.
 • 1981. Na kolejny kongres do Wiednia z tego terenu pojechała jeszcze większa liczba wyznawców. W hali w Skawinie dla wyznawców z okolic tego miasta i Krakowa odbyło się jednodniowe zgromadzenie. Inne odbyło się w małej sali w Oświęcimiu. Konwencje leśne miały miejsce - tak jak w poprzednich latach - w różnych częściach regionu.
 • 1982. Od owego roku rozpoczęto wynajmować ponownie hale sportowe na zgromadzenia.
 • 1983. 13 sierpnia na stadionie Korony w Krakowie odbyło się zgromadzenie. Od tego czasu letnie kongresy odbywały się na krakowskich stadionach. A przez kilka lat wyznawcy z Krakowa i Krzeszowic rozpoczęli wynajmowanie różnych sal na swoje zebrania.
 • 1984. 29 lipca na stadionie Korony odbyło się kolejne zgromadzenie. Klinika Kardiochirurgii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II pod przewodnictwem prof. Antoni Dziatkowiaka zainicjowała program „Sojusz dla ratowania życia bez użycia krwi”, adresowany do osób chcą przejść operację bez użycia krwi - głównie dla Świadków Jehowy.
 • 1985. W sierpniu wyznawcy z tego terenu uczestniczyli w pierwszym w Polsce kongresie międzynarodowym na stadionie Śląskim w Chorzowie.
 • 1986. 26 lutego odbył się specjalny program z okazji chrztu w krakowskiej hali Korony. 25-27 lipca kongres odbył się na stadionie Korony w Krakowie.
 • 1987. W kwietniu odbył się też kolejny specjalny program z okazji chrztu w krakowskiej hali Korony. 25-27 lipca kongres odbył się ponownie na krakowskim stadionie Korony.
 • 1988. W marcu odbył się też kolejny specjalny program z okazji chrztu w krakowskiej hali Korony. 5-7 sierpnia kongres odbył się na krakowskim stadionie Hutnika.

Odzyskanie rejestracji prawnej i rozwój działalności Edytuj

 • 1989. W sierpniu na międzynarodowy kongres w Chorzowie wyznawcy z Krakowa i okolic Krzeszowic przez 3 dni dojeżdżali specjalnym pociągiem. W Krakowie rozrastające się zbory dzielono na mniejsze.
 • 1990. Na kongresie międzynarodowym w Berlinie była obecna delegacja w tego terenu. W kwietniu odbyły się trzy zgromadzenia obwodowe, a w październiku i listopadzie - trzy zgromadzenia specjalne - wszystkie w krakowskiej hali Wisły. Oprócz tego takie same zgromadzenia odbyły się w chrzanowskiej hali oraz na krytym lodowisku w Tarnowie. Kongres okręgowy odbył się w dniach od 26 do 29 lipca na stadionie Korony w Krakowie. Od tego roku specjalnie przygotowani kaznodzieje odwiedzają zakłady karne również na terenie województwa, aby prowadzić tam działalność kaznodziejską [40][41]. Od tego roku również powstawały nowe Sale Królestwa, m.in.: w Oświęcimiu, Andrychowie, Wadowicach, Trzebini, Krzeszowicach oraz w pobliskim Rudnie i Nowej Górze-Łanach[42]. Sale te powstały również w Skawinie, Czechach k. Słomnik i Igołomi, a wkrótce w Olkuszu, Zakopanem, Nowym Sączu, Myślenicach, Oświęcimiu, Wiśniowej, Majkowicach, Wieliczce, Niepołomicach, Brzeszczach, Tarnowie, Nowym Sączu, Powroźniku, Suchej Beskidzkiej, Miechowie, Bydlinie, Wolbromiu, Bochni i w kilku miejscach w Krakowie.
 • 1991 16-18 sierpnia na stadionie Korony w Krakowie odbył się kolejny kongres okręgowy. Natomiast na kongresy międzynarodowe w Pradze i w Budapeszcie pojechały delegacje z terenu tego województwa. W kwietniu odbyły się w hali Wisły w Krakowie trzy zgromadzenia obwodowe, a w Chrzanowie kolejne. W październiku i listopadzie miały miejsce trzy zgromadzenia specjalnie - również na owej hali Wisły, a w Chrzanowie ponownie jedno.
 • 1992. W lutym w skawińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Kurs Służby Królestwa dla starszych zborów i sług pomocniczych z całego ówczesnego okręgu krakowskiego. W kwietniu odbyły się w hali Wisły w Krakowie trzy zgromadzenia obwodowe, a w Chrzanowie jedno. W październiku i listopadzie miały miejsce dwa zgromadzenia specjalne również na owej hali Wisły, a w Chrzanowie ponownie jedno. W kongresie międzynarodowym w Sankt Petersburgu uczestniczyła ok. 15-osobowa delegacja z terenu tego województwa. Od 31 lipca do 2 sierpnia na stadion Korony w Krakowie miał miejsce kongres okręgowy. W listopadzie w hali w Olkuszu odbyło się zgromadzenie specjalne dla wyznawców z terenu Olkusza, Wolbromia, Bydlina, Klucz, Krzeszowic oraz zachodniej części Krakowa.
 • 1993. W Krakowie na stadionie Cracovii od 15 do 18 lipca odbył się kongres okręgowy. Poza tym w na krakowskiej hali Wisły miały miejsce następujące zgromadzenia: w kwietniu trzy obwodowe, w październiku i listopadzie trzy specjalnie. Po jednym zgromadzeniu specjalnym i obwodowym miały miejsce w hali w Chrzanowie. Na międzynarodowym kongresie w Kijowie była liczna delegacja wyznawców z obecnego województwa.
 • 1994. W lutym w Nowym Targu odbyło się zgromadzenie obwodowe[43]. W kwietniu odbyły się dwa zgromadzenia specjalne, w październiku i listopadzie - trzy zgromadzenia obwodowe - wszystkie na krakowskiej hali Wisły. Na tej samej hali, 30 i 31 grudnia odbył się Kurs Służby Królestwa (dla starszych zboru. Kongres okręgowy miał miejsce od 29 do 31 lipca na krakowskim stadionie Cracovii.
 • 1995. 1 stycznia Kurs Służby Królestwa (dla sług pomocniczych) miał miejsce na krakowskiej hali Wisły. Zgromadzenia obwodowe oraz specjalne odbyły się w halach w Tarnowie, Libiążu oraz po trzy na krakowskiej hali Wisły. Kongres okręgowy odbył się na stadionie Cracovii w Krakowie od 30 czerwca do 2 lipca.
 • 1996. Po trzy zgromadzenia obwodowe oraz specjalne odbyły się na krakowskiej hali Wisły oraz po jednym w Chrzanowie. Kongres okręgowy odbył się na stadionie Cracovii w Krakowie od 19 do 21 lipca.
 • 1997. Po trzy zgromadzenia obwodowe oraz specjalne odbyły się na krakowskiej hali Wisły Wisłyoraz po jednym w Chrzanowie. Kongres okręgowy odbył się na stadionie Cracovii w Krakowie od 4 do 6 lipca.
 • 1998. 23 i 24 stycznia Kurs Służby Królestwa (dla starszych) oraz 25 stycznia (dla sług pomocniczych) miał miejsce w hali dawnego nowohuckiego kina Świt w Krakowie. Po trzy zgromadzenia obwodowe oraz specjalne odbyły się na krakowskiej hali Wisły Wisłyoraz po jednym w Chrzanowie. Kongres okręgowy odbył się na stadionie Cracovii w Krakowie od 10 do 12 lipca.
 • 1999. W marcu trzy zgromadzenia specjalne odbyły się w hali Wisły w Krakowie, a jedno w hali w Chrzanowie. Od czerwca owego roku małopolscy wyznawcy korzystają też z Centrum Kongresowego w Sosnowcu.
 • 2000-2003. Powstały trzy kompleksy Sal Królestwa w Krakowie, nowe Sale Królestwa w Kluczach, Zakopanem, Krążku, Korczynie, Targowisku, Charsznicy, Uściu Gorlickim oraz nowe zbory w Krakowie i Nowym Sączu.
 • 2004. 21 stycznia w krakowskim Centrum Kultury Żydowskiej odbyła się polska premiera filmu Niezłomni w obliczu prześladowań - Świadkowie Jehowy a hitleryzm i wystawa pod tym samym tytułem z udziałem przedstawicieli Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau[44]. Jesienią owego roku, przez dwa miesiące, w byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau prezentowana była wystawa Więzieni za wiarę - Świadkowie Jehowy a hitleryzm poświęcona ich neutralności w okresie nazizmu. W marcu w olkuskim domu kultury zaprezentowano książkę o m.in. o wojennych prześladowanych wyznawcach z okolic Bukowna.
 • 2006. W związku z kongresem międzynarodowym w Chorzowie na terenie województwa - głównie w Krakowie - byli zakwaterowani delegaci z ok. 20 krajów [45]. W owym roku powstał zbór j. migowego oraz zbór angielskojęzyczny w Krakowie.
 • 2008. Otoczenie Sali Królestwa w Krzeszowicach było prezentowane w miesięczniku Twój Ogrodnik jako wyjątkowy przykład zadbanego ogrodu.
 • 2010. Zorganizowano pomoc dla współwyznawców poszkodowanych przez powódź głównie z południowo-wschodniej części województwa. Wówczas wyremontowano 20 domów i 4 Sale Królestwa, zabezpieczono 5 posesji zagrożonych osuwiskami ziemi, powstałymi po długotrwałych opadach deszczu[46]. W owym roku został utworzony zbór Długołęka oraz otwarto nową Sale Królestwa w Rzepienniku Marciszewskim k. Tuchowa.
 • 2011. Powstała grupa rosyjskojęzyczna w Krakowie, otwarto również nową Salę Królestwa w Krościenku nad Dunajcem. W lipcu kongres okręgowy ponownie odbył się na stadionie Cracovii[47]. 17 października w Dzienniku Polskim ukazał się artykuł o wyznawcach z brzeskiego zboru[48].
 • 2012. W pierwszej połowie roku mniejsze zbory scalono w większe - z 105 do 79. 20 maja po raz pierwszy zgromadzenie specjalne dla wyznawców z rejonów Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej, Krynicy, Nowego Sącza, Biecza, Tuchowa i Gorlic odbyło się w Krynicy-Zdroju. Od 6 do 8 lipca kongres okręgowy pod hasłem Strzeż swego serca! odbył się także na krakowskim stadionie Cracovii. Przez 3 tygodnie przed tym terminem, wyznawcy brali udział w kolejnej ogólnoświatowej kampanii osobistego zapraszania wszystkich mieszkańców na ten kongres[49]. Od września zbory na terenie województwa będą należeć do okręgu katowickiego do którego przyłączono część zachodnią dotychczasową okręgu krakowskiego (pozostałą wschodnią część okręgu - teren województwa podkarpackiego oraz wschodnia część województwa małopolskiego - do okręgu lubelskiego). Powstała grupa j. migowego w Wadowicach.
 • 2013. Nastąpiła dalsza reorganizacja zborów. W listopadzie w Krakowie odbywały się zajęcia 2. klasy Kursu Biblijnego dla Małżeństw[50].
 • 2014. Wiosną w Krakowie powstał zbór rosyjskojęzyczny oraz grupa hiszpańskojęzyczna (początkowo jako grupa pilotażowa). 6 czerwca w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wygłoszono wykład „Więźniarki IBV. Losy Świadków Jehowy w obozie Auschwitz”. Pod koniec lipca Świadkowie Jehowy z terenu województwa uczestniczyli w kongresie „Szukajmy najpierw Królestwa Bożego!”, który odbył się w Centrum Kongresowym w Sosnowcu. Delegacje z terenu województwa uczestniczyły w kongresach międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Od 23 do 26 października Świadkowie Jehowy po raz pierwszy w Polsce brali udział w targach książki – „18. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie”, prezentując i udostępniając swoje bezpłatne publikacje biblijne.
 • 2015. Wiosną w Krakowie powstała grupa ukraińskojęzyczna, która w 2018 przekształciła się w zbór, a także pilotażowa grupa chińskojęzyczna oraz portugalskojęzyczna – które w styczniu 2017 roku zostały przekształcone w samodzielne grupy. W dniach od 3 do 5 lipca kongres regionalny kongres regionalny „Naśladujmy Jezusa!” z udziałem 74 zborów prawie z całego województwa odbył się na Stadionie Miejskim w Krakowie. Od 22 do 25 października Świadkowie Jehowy po raz drugi w Polsce brali udział w targach książki – „19. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie”. 31 października i 1 listopada z powodu modernizacji Centrum Kongresowego w Sosnowcu – zgromadzenia obwodowe odbyły się w Centrum ICE Kraków.
 • '2016. w Krakowie zakończyła naukę 6 klasa Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa. 6 i 7 lutego zgromadzenia obwodowe odbyły się w ICE Kraków. W dniach od 8 do 10 lipca na stadionie Cracovii odbył się kongres regionalny „Lojalnie trwajmy przy Jehowie!”. Od 27 do 30 października Świadkowie Jehowy po raz trzeci w Polsce, brali udział w targach książki – „20. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie”.
 • '2017. Pod koniec lipca Świadkowie Jehowy z terenu województwa uczestniczyli – w dwóch turach – w kongresie „Nie poddawaj się!”, który odbył się w Centrum Kongresowym w Sosnowcu.
 • 2018. 7 stycznia w Krakowie zakończyła naukę 20 klasa Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa. W dniach od 8 do 10 sierpnia w hali Tauron Arena Kraków odbędzie się kongres regionalny „Bądź odważny!”.

Zobacz też Edytuj

Świadkowie Jehowy w województwie małopolskimŚwiadkowie Jehowy w powiatach:bocheńskibrzeskichrzanowskidąbrowskigorlickikrakowskilimanowskimiechowskimyślenickinowosądeckinowotarskiolkuskioświęcimskiproszowickisuskitarnowskitatrzańskiwadowickiwielickiŚwiadkowie Jehowy w miastach:KrakówAlwerniaAndrychówBieczBobowaBochniaBrzeskoBrzeszczeBukownoChełmekChrzanówCiężkowiceCzchówDąbrowa TarnowskaDobczyceGorliceGrybówJordanówKalwaria ZebrzydowskaKętyKrynica-ZdrójKrzeszowiceLibiążLimanowaMaków PodhalańskiMiechówMszana DolnaMuszynaMyśleniceNiepołomiceNowe BrzeskoNowy SączNowy TargNowy WiśniczOlkuszOświęcimPiwniczna-ZdrójProszowiceRabka-ZdrójRadłówRygliceSkałaSkawinaSłomnikiStary SączSucha BeskidzkaSułkowiceSzczawnicaSzczucinŚwiątniki GórneTarnówTrzebiniaTuchówWadowiceWieliczkaWojniczWolbromZakliczynZakopaneZatorŻabno

PrzypisyEdytuj

 1. [jw.org Zakładka: wyszukiwanie: zebranie / województwo małopolskie
 2. 80 zborów jeśli uwzględnić zbór Sławków, który znajduje się w woj. śląskim, jednak od lipca 2012 roku po połączeniu go z zborem Podlipie korzysta z Sali Królestwa w Krążku k. Bukowna w woj. małopolskim
 3. Strażnica 1892, s. 1370 (en)
 4. Aleksandra Boczek Kroczyliśmy wąską drogą, wyd. A Propos 2012, s. 26, ISBN 978-83-63306-14-4
 5. Krzysztof Biliński Hiobowie XX wieku, wyd II. popr. s. 83, wyd. A Propos, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63306-15-1
 6. Na Straży 1985/3/08, s. 46
 7. Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 180
 8. Rocznik Świadków Jehowy 1994 s. 184
 9. Krzysztof Biliński Hiobowie XX wieku, wyd II. popr. s. 80-82, wyd. A Propos, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63306-15-1
 10. Na Straży 2003/2/15
 11. Krzysztof Biliński Hiobowie XX wieku, wyd II. popr. s. 83, wyd. A Propos, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63306-15-1
 12. Rocznik Świadków Jehowy 2004 s. 184
 13. Aleksandra Boczek Kroczyliśmy wąską drogą, wyd. A Propos 2012, s. 26, ISBN 978-83-63306-14-4
 14. Krzysztof Biliński Hiobowie XX wieku, wyd II. popr. s. 84, wyd. A Propos, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63306-15-1
 15. Krzysztof Biliński Hiobowie XX wieku, wyd II. popr. s. 248, wyd. A Propos, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63306-15-1
 16. Przegląd nr 46/2004
 17. Aleksandra Matelska "... w miłości nie ma bojaźni" Nazistowskie prześladowania Świadków Jehowy w Polsce' wyd. A Propos, wyd. II, Wrocław 2010 ISBN 978-83-61387-19-0
 18. Przegląd Olkuski nr 12/455 19.03.2004
 19. Krzysztof Biliński Hiobowie XX wieku, wyd II. popr. s. 249, wyd. A Propos, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63306-15-1
 20. Więzieni za wiarę: Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz, Teresa Wontor-Cichy, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2003
 21. Wiesław Jan Wysocki, Bóg na nieludzkiej ziemi, s. 178, Warszawa 1978
 22. J. Niedźwiadek, A jednak ocalałam, Wieści, nr 16, 1985
 23. Hans Hesse "'Najodważniejsi byli zawsze Świadkowie Jehowy' Prześladowania i sprzeciw Świadków Jehowy w okresie reżimu hitlerowskiego", Wrocław, 2006, wyd. A Propos
 24. Aleksandra Matelska "'„...w miłości nie ma bojaźni” Nazistowskie prześladowania Świadków Jehowy w Polsce
 25. Henryk Dornik Wytrwałem dzięki miłości Bożej
 26. Maria Nowakowska, Szpital w obozie kobiecym w Oświęcimiu-Brzezince
 27. Przegląd Lekarski, 1961, nr 1a, s. 61
 28. Więzieni za wiarę: Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz, Teresa Wontor-Cichy, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2003
 29. Fioletowy trójkąt śmierci (tygodnik Przegląd)
 30. Hermann Langbein Ludzie w Auschwitz, Oświęcim 1994, s. 267
 31. Anna Pawełczyńska Wartość a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki Oświęcimia Warszawa 1995, s. 87
 32. "Nie bójcie się, prześladowania Świadków Jehowy i ich ruch oporu pod panowaniem nazistowskim" (wyd. Drei Linden Film)
 33. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 3 (38) marzec 2004
 34. Krzysztof Biliński Hiobowie XX wieku, wyd II. popr. s. 113, 249 wyd. A Propos, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63306-15-1
 35. Krzysztof Biliński Hiobowie XX wieku, wyd II. popr. s. 113, wyd. A Propos, Wrocław 2012, ISBN 978-83-63306-15-1
 36. Kurier 23.03.1953
 37. Rzeczpospolita 27.04.2001
 38. Witold Kaszewski Wierni Jehowie s. 167, wyd. A propos, Chmielno 2011 ISBN 978-83-917339-8-1
 39. Strażnica 1.08.2005 s. 17
 40. bip.sw.gov
 41. bip.sw.gov
 42. Gazeta Krzeszowicka, kwiecień 1994
 43. Dziennik Polski 28.02.1994
 44. Niezłomni w obliczu prześladowań. Świadkowie Jehowy a hitleryzm – wystawa dokumentalna przygotowana wspólnie z Towarzystwem Strażnica
 45. Gazeta Krakowska
 46. Sądeczanin.info
 47. Świadkowie Jehowy zapraszają na swój kongres (przeglad.olkuski.pl)
 48. Od innych różni ich tylko wyznanie (dziennikpolski24.pl) - o zborze w Brzesku
 49. Świadkowie Jehowy zapraszają na kongres pod hasłem "Strzeż swego serca!" (przegląd olkuski.pl)
 50. Nasza Służba Królestwa marzec 2014, s. 4