FANDOM


Świadkowie Jehowy w Szwecji – wspólnota 22 428 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Szwecji (ok. 30% mieszka w Sztokholmie i jego okolicach), należących do 323 zborów (w tym ponad 90 obcojęzycznych). W 2011 roku na uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa zebrało się 36 631 osób. Biuro Oddziału koordynujące działalność miejscowych wyznawców znajduje się w Arbodze.

Historia Edytuj

Początki Edytuj

W roku 1883 wydano w języku szwedzkim czasopisma Strażnica, które dotarły do Szwecji z USA. Rok później skandynawscy wyznawcy już rozpowszechniali publikacje swojego wyznania. W roku 1891 kraj odwiedził Charles Taze Russell. W 1899 roku w stolicy urządzano regularne zebrania religijne.

Rok później powstała grupa w Malmö. W 1901 roku w stolicy otwarto Biuro Oddziału. Wkrótce powstała grupa wyznawców, która pomagała w działalności w Norwegii, a w 1906 roku również w Finlandii. W owym roku kraj odwiedził Charles Taze Russell. W 1907 roku Biuro Oddziału przeniesiono do Örebro. Rok później w Göteborgu powstała następna duża grupa wyznawców. W roku 1909 i w 1912 roku w kraju ponownie przebywał C. T. Russell. W 1913 roku Szwecję odwiedził Joseph Franklin Rutherford. W 1914 roku rozpoczęto wyświetlanie Fotodramy Stworzenia we wszystkich miastach kraju. W 1919 roku w Örebro zorganizowano zgromadzenie krajowe, a sześć lat później już dla 500 wyznawców z całej Skandynawii. W latach 20. XX w. w Göteborgu przemawiał J. F. Rutherford, który w 1927 roku przemierzył samochodem cały kraj, odwiedzając wszystkie grupy wyznawców. W 1925 roku zanotowano liczbę 250 aktywnych wyznawców. Nadzór nad działalnością i Biurem Oddziału w Sztokholmie sprawowało od 1925 roku duńskie Biuro Północnoeuropejskie Towarzystwa Strażnica w Kopenhadze, a potem otwarto Biuro Oddziału w stolicy Szwecji.

W roku 1930 przekroczono liczbę 1000 aktywnych wyznawców. W roku 1940 w Szwecji zanotowano 1500 wyznawców. W okresie II wojny światowej wielu wyznawców osadzono w więzieniach.

Powojenny rozwój działalności Edytuj

W roku 1945 zanotowano 2867 głosicieli. W tym też roku z wizytą przyjechali Nathan Knorr oraz Milton George Henschel. Sześć i siedem lat później odwiedzili Szwecję ponownie. W 1947 roku liczba wyznawców przekroczyła 3000 członków, a w 1951 roku ponad 5100. W roku 1954 Biuro Oddziału przeniesiono do Jakobsberg.

W 1963 roku liczba wyznawców przekroczyła 10 000. W maju 1966 roku władze zezwoliły na zwalnianie Świadków Jehowy ze służby wojskowej. W 1970 roku z wizytą w Szwecji przebywał Milton G. Henschel. Od lat 70. XX w. powstały pierwsze zbory obcojęzyczne (grecko-, fińsko-, hiszpańsko-, włosko-, portugalsko-, angielsko-, francusko-, lapońsko-, serbsko-chorwacko-, rosyjsko-, polsko-, arabsko-, turecko-, rumuńskojęzyczne oraz szwedzkiego j. migowego). W roku 1975 zanotowano liczbę 16 013 aktywnych głosicieli.

W 1980 roku otwarto nowe Biuro Oddziału wraz z drukarnią w Arbodze z udziałem F. W. Franza. Od roku 1986 do 1994 wzniesiono metodą szybkościową (w ciągu weekendu) 44 Sale Królestwa, a 11 rozbudowano lub wyremontowano. W 1986 roku zanotowano ponad 20 tysięcy aktywnych wyznawców. W 1990 roku szwedzkie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Szwedzkie Towarzystwo Medyczne zaleciło lekarzom szanować stanowisko w kwestii krwi przez uszanowanie woli chorego, który odmawia jej przyjęcia. W latach 1991-1992 zorganizowano pomoc humanitarną dla współwyznawców z terenów byłego ZSRR. W 1994 roku otwarto piątą szwedzką Salę Zgromadzeń w Strängnäs - na uroczystość oddania do użytku przybyli przedstawiciele Ciała Kierowniczego oraz około 400 gości z sąsiednich krajów. W 1996 roku zanotowano 24 487 aktywnych głosicieli. W 1999 roku zorganizowano wystawę Zapomniane ofiary holocaustu, którą pokazano w przeszło 100 muzeach i bibliotekach publicznych w całym kraju, a obejrzało ją ponad 150 000 osób.

W 2000 roku Świadkowie Jehowy w Szwecji zostali formalnie i oficjalnie uznani nie jedynie za stowarzyszenie, lecz za religię. Obecnie kongresy odbywają się w j. arabskim, chorwackim, fińskim, greckim, hiszpńskim, szwedzkim i szwedzkim migowym.

W 2012 roku odbył się kongres międzynarodowy w Göteborgu, m.in. dla 250 delegatów z Polski.

Zbory polskojęzyczne w SzwecjiEdytuj

  • Malmö: Derbyvägen 16;
  • Stockholms: Mörtsjövägen 2, Balingsnäs (Huddinge);
  • Göteborg: Torpavallsgatan 8 (grupa);
  • Kristianstads: Elmetorpsvägen 4 (grupa);

Bibliografia Edytuj

ZobaczEdytuj