FANDOM


Świadkowie Jehowy w Mołdawii – wspólnota 20 384 aktywnych Świadków Jehowy (głosicieli) w Mołdawii (ponad 0,5 % mieszkańców), należących do 244 zborów (mołdawsko i rosyjskojęzycznych). W 2011 roku na uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa zebrało się 40 687 osób (ok. 1 % mieszkańców). Działalność miejscowych wyznawców nadzoruje Biuro Oddziału w Kiszyniowie.

Historia Edytuj

Początki Edytuj

 • 1891 - Wizyta Charlesa T. Russella w Kiszyniowie, w domu Josifa Rabinowicza.
 • 1919 - Ion Andronic powrócił z USA do rodzinnej miejscowości Corjeuţi.
 • 1921 - W kraju działało 200 wyznawców.
 • 1922 - W Corjeuţi został zbudowany pierwszy dom zebrań (odpowiednik Sali Królestwa). Do wioski Şirăuţi powrócił z USA Ilarion Bugaian, a Moise Ciobanu, wrócił z Niemiec do miasta Bielce. Tam też powstała grupa wyznawców, która z czasem przekształciła się w zbór.
 • 1923 - Rumuńskie Biuro Oddziału zaczęło wysyłać do Mołdawii współwyznawców, którzy pomagali w rozkrzewianiu religii.

Zakaz działalności, prześladowania i zsyłki Edytuj

 • 1925 - Wprowadzono zakaz działalności. Wyznawcy działali nieoficjalnie.
 • 1941 - Faszyzm i histeria wojenna doprowadziły do ostrych prześladowań Świadków Jehowy.
 • 1949 - Władze radzieckie zorganizowały deportacje Świadków Jehowy i innych mieszkańców.
 • 1951 - Józef Stalin rozpoczął Operację Północ, deportując ponad 720 kolejnych rodzin Świadków Jehowy - ok. 2600 osób wysłano do odległego o 4500 kilometrów Tomska na zachodzie Syberii. Pozostało tylko kilkadziesiąt osób, które kontynuowały działalność konspiracyjnie.

Wolność religijna, rejestracja prawna i rozwój Edytuj

 • 1989 - Mołdawscy Świadkowie Jehowy uzyskali większą wolnością religijną. Delegaci z Mołdawii uczestniczyli w kongresach międzynarodowych w Polsce.
 • 1990 - Rozpoczęto budowanie pierwszych Sal Królestwa.
 • 1991 - Odbyły się pierwsze zgromadzenia obwodowe oraz pierwsza wizyta przedstawiciela Biura Głównego Towarzystwo Strażnica. W kraju działało ok. 4000 wyznawców. Przybyli misjonarze Biblijnej Szkoły Strażnicy - Gilead.
 • 1992 - Mołdawscy delegaci uczestniczyli w kongresie międzynarodowym w Sankt Petersburgu. W ciągu 3 miesięcy powstała w Corjeuţi pierwsza Sala Zgromadzeń na terenie Mołdawii.
 • 1993 - Świadkowie Jehowy otwarli w Feteşti kolejną Salę Zgromadzeń na 1500 osób. W całej Mołdawii działało 6551 wyznawców.
 • 1994 - 27 lipca zalegalizowano działalności Świadków Jehowy; odbyło się też pierwsze zgromadzenie okręgowe w Kiszyniowie.
 • 1995 - Liczba wyznawców przekroczyła 10 000.
 • 1996 - Zanotowano liczbę 12 565 głosicieli.
 • 1998 - W Naddniestrzu rozpoczęły się szykany i groźba zakazu działalności.
 • 2000 - Oddano do użytku nowe Biuro Oddziału w Kiszyniowie.
 • 2003 - W Mołdawii działało 18 473 aktywnych głosicieli.
 • 2006 - Ponad 800 mołdawskich delegatów uczestniczyło w kongresie międzynarodowym w Chorzowie.
 • 2007 - W kraju zanotowano 19 596 aktywnych wyznawców.
 • 2008 - Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie jest potrzebna rejestracja do prowadzenia spotkań religijnych tego wyznania, przekroczono liczbę 20 000 aktywnych głosicieli. Na Pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa zebrało się 40 648 osób.
 • 2009 - Zanotowano 20 231 głosicieli - najwięcej z krajów europejskich w stosunku do liczby mieszkańców (ponad 0,5 % mieszkańców). W niektórych regionach kraju odsetek wyznawców jest jeszcze większy - n.p. w Caracuşeni wynosi ponad 25 %, w Feteşti ok. 15 %, a w Tabani prawie 20% mieszkańców. Pod koniec roku do kraju dotarli kolejni misjonarze ze 127 klasy Szkoły Gilead. Sądy Miejskie w Tyraspolu w Naddniestrzu zarejestrowały działalność wyznania w tym mieście.
 • 2011 - Liczba aktywnych wyznawców wyniosła 20 384 głosicieli.

Źródła Edytuj

Zobacz też Edytuj