FANDOM


"Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym" (ang. "Bearing Thorought Witness" About God`s Kingdom) – 224 str., kolorowo ilustrowana publikacja Świadków Jehowy, wydana przez Towarzystwo Strażnica w 2009 roku. Dostępna aktualnie w 108 językach, (też wydania brajlowskie; elektroniczne – CD (Watchtower Library); CD; MP3; on-line w Internecie - MP3, AAC, PDF - oraz dużym drukiem) (ISBN 978-83-61557-01-2).

Książka podzielona jest na 8 części, każda omawia pewien fragment Dziejów Apostolskich. 28 rozdziałów, które – według Wydawcy – "pokazują, jaka nauka płynie z opisanych zdarzeń i jak możemy osobiście zastosować to, czego się dowiedzieliśmy". Zawiera ponad 120 ilustracji, mapy i ramki z dodatkowymi informacjami dotyczącymi miejsc, sytuacji, zwyczajów oraz postaci biblijnych i historycznych. Od marca 2011 roku jest analizowana na zebraniu Świadków Jehowy: zborowym studium Biblii.

Rozdziały

 • WPROWADZENIE
  • 1. Idźcie (...) i czyńcie uczniów
 • CZĘŚĆ 1 Napełniliście Jerozolimę waszą nauką
  • 2. Będziecie moimi świadkami
  • 3. Napełnieni duchem świętym
  • 4. Ludzie niewykształceni i prości
  • 5. ‛Musimy być posłuszni Bogu jako władcy’
 • CZĘŚĆ 2 Rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru
  • 6. Szczepan — pełen łaski oraz mocy
  • 7. Oznajmianie dobrej nowiny o Jezusie
  • 8. Zbór wszedł w okres pokoju
 • CZĘŚĆ 3 Ludzie z narodów przyjęli słowo Boże
  • 9. Bóg nie jest stronniczy
  • 10. Słowo Jehowy dalej rosło
 • CZĘŚĆ 4 Wysłani przez ducha świętego
  • 11. Pełni radości i ducha świętego
  • 12. Śmiałe mówienie z powoływaniem się na Jehowę
 • CZĘŚĆ 5 Apostołowie i starsi zebrali się, aby rozpatrzyć tę sprawę
  • 13. Powstał niemały zatarg
  • 14. Doszliśmy do pełnej jednomyślności
 • CZĘŚĆ 6 ‛Wróćmy i odwiedźmy braci’
  • 15. "Umacnianie zborów"
  • 16. Przepraw się do Macedonii
  • 17. Prowadził z nimi rozważania na podstawie Pism
  • 18. ‛Poszukujcie Boga, a rzeczywiście Go znajdziecie’
  • 19. Mów i nie milcz
 • CZĘŚĆ 7 Nauczanie (...) publicznie i od domu do domu
  • 20. ‛Słowo Jehowy zyskuje przewagę’ mimo sprzeciwu
  • 21. Jestem czysty od krwi wszystkich ludzi
  • 22. Niech się stanie wola Jehowy
 • CZĘŚĆ 8 ‛Głoszenie Królestwa Bożego bez przeszkód’
  • 23. Posłuchajcie, co (...) powiem na swoją obronę
  • 24. Nabierz otuchy!
  • 25. Odwołuję się do Cezara!
  • 26. Ani jedna dusza spośród was nie zginie
  • 27. ‛Dawanie dokładnego świadectwa’
 • PODSUMOWANIE
  • 28. Aż do najodleglejszego miejsca na ziemi
 • Wykaz ilustracji